Översikt av karriärevent våren 2017

This page in English

Välkommen till våra event för karriärstöd och för möjligheter att bygga nätverk för din framtid - din karriär!

Här hittar du en översikt över de aktiviteter som vi på Karriärservice planerar i vår. Våra event är ofta på engelska men vi anordnar även event på svenska. En del datum i översikten är inte fastställda så håll ett öga på informationen och anmäl dig så snart ett event har blivit klickbart om du är intresserad. 

Är du nyfiken på vilka event vi anordnade under hösten 2016 - titta här. Om du saknar någon aktivitet eller vill anordna ett eget karriärevent och behöver vårt stöd så får du gärna kontakta oss!

Aktivitet När? För vem?
4-stegs modell/Onlinekurs - Kom igång med LinkedIn (samarbete med Cruited) jan-juni alla
Karriärservice på internationella introduktionsdagarna 13 jan nyantagna int. studenter
Karriärservice på Välkomstdagen 16 jan alla nyantagna programstudenter
Träffa Karriärservice på Läkarprogrammets T1 mingel 19 jan läkarstudenter T1
Karriärservice på OF arbetsmarknadsdag 25 jan tandläkare, tandhygienister
Doktorandkurs "Career Skills for Scientists" 1 feb-10 mars doktorander
"Showcase your transferable skills and get elevant leads for industry using LinkedIn", workshop med Mary Rose Hoja 7 feb doktorander
"It’s the job seekers market – discover your benefits with LinkedIn Nordics CEO Lisa Gunnarsson"  17 feb alla
"How to convert a mingle opportunity into a business/job opportunity", workshop med Mary Rose Hoja  23 feb doktorander, postdocs
"How to tweet at a conference - CHaSE workshop" med Ben Libberton 9 feb alla
"Networking essentials (1) at CHaSE" med Andrew Hennigan 9 mars alla
"Networking essentials (2) at CHaSE" med Andrew Hennigan 9 mars alla
Företagsmingel 13 mars alla
Karriärworkshop för masterstudenter (på engelska) 22 mars masterstudenter
Lunchseminarium om att coacha dig själv med karriärcoach Irith Kist (på engelska) 23 mars studenter, doktorander
Svensk arbetsmarknad inom life science - seminarium med karriärcoach Tina Persson  29 mars studenter, doktorander
Seminarium i Flemingsberg - tips för en internationell karriär INSTÄLLT 3 april alla
Workshop i Solna med ELM - söka jobb globalt  3 april masterstudenter, doktorander
Marie Curie informationsseminarium samarbete med Grant's Office - Flemingsberg 5 april forskare
Marie Curie informationsseminarium i samarbete med Grant's Office - Solna 6 april forskare
"How to nail an internship" - Potentialpark  19 april studenter
CV gransking (drop-in) på Uppesittarkväll på KIB 26 april alla
Seminarium med Angelika Hofmann "Grant writing for postdocs"  25 april forskare
Karriärevent med Karolinska Sjukhuset i regi av ssk-sektionen med stöd av Karriärservice 27 april sjuksköterskestudenter och alumner
Seminarium om "transferable skills" med karriärcoach Tina Persson 27 april doktorander, postdocs
Karriärevent för globala masterprogram  - fokus folkhälsa 2 maj studenter, doktorander, alumner
Karriärevent för globala masterprogram - fokus livsvetenskaper 4 maj studenter, doktorander, alumner
Novo Nordisk CV Webinar 4 maj alla
Digital Health Workshop 8 maj alla
"Competitor analysis workshop" med VD och grundare J. Pedersén, Deallus Consulting 9 maj doktorander, postdocs
Företagsmingel 9 maj studenter, doktorander, postdocs
Kampanj - Granskning online av CV och ansökningsbrev (i samarbete med Cruited)  maj alla
Karriärmöjligheter utanför akademin - i samarbete med Postdoc Association (på engelska) maj forskare
Intervjuträning en-till-en med karriärcoach Tina Persson (engelska eller svenska) 15-16 juni doktorander, postdocs
Karriär