Översikt av karriärevent våren 2017

This page in English

Välkommen till våra event för karriärstöd och för möjligheter att bygga nätverk för din framtid - din karriär!

Här hittar du en översikt över de aktiviteter som vi på Karriärservice planerar i vår. Våra event är ofta på engelska men vi anordnar även event på svenska. En del datum i översikten är inte fastställda så håll ett öga på informationen och anmäl dig så snart ett event har blivit klickbart om du är intresserad. 

Är du nyfiken på vilka event vi anordnade under hösten 2016 - titta här. Om du saknar någon aktivitet eller vill anordna ett eget karriärevent och behöver vårt stöd så får du gärna kontakta oss!

Aktivitet När? För vem?
4-stegs modell/Onlinekurs - Kom igång med LinkedIn (samarbete med Cruited) jan-juni alla
Karriärservice på internationella introduktionsdagarna 13 jan nyantagna int. studenter
Karriärservice på Välkomstdagen 16 jan alla nyantagna programstudenter
Träffa Karriärservice på Läkarprogrammets T1 mingel 19 jan läkarstudenter T1
Karriärservice på OF arbetsmarknadsdag 25 jan tandläkare, tandhygienister
Doktorandkurs "Career Skills for Scientists" 1 feb-10 mars doktorander
"Showcase your transferable skills and get elevant leads for industry using LinkedIn", workshop med Mary Rose Hoja 7 feb doktorander
"It’s the job seekers market – discover your benefits with LinkedIn Nordics CEO Lisa Gunnarsson"  17 feb alla
"How to convert a mingle opportunity into a business/job opportunity", workshop med Mary Rose Hoja  23 feb doktorander, postdocs
Workshop om Twitter som verktyg för att kommunciera forskning och bygga nätverk feb/mars alla
Karriärcoaching för studenter mars alla
Om konsten att nätverka  - på karriärmässan CHaSE 9 mars studenter
Företagsmingel 13 mars alla
Svensk arbetsmarknad inom life science - seminarium med karriärcoach Tina Persson  mars alla
Workshop om "transferable skills" med karriärcoach Tina Persson  mars doktorander, postdocs
Karriärtips för en internationell karriär med Expertise in Labour Mobility 3 april studenter
Alumnevent för globala masterprogram "The next step 3.0" april studenter
Hur söker man interships utomlands - Entrypark  april studenter
Intervjuträning en-till-en med karriärcoach Tina Persson (engelska eller svenska) april (för de som deltagit i webinar)
Seminarium med Angelika Hofmann "Grant writing for postdocs"  april forskare
Marie Curie informationsseminarium samarbete med Grant's Office maj forskare
Kampanj - Granskning online av CV och ansökningsbrev (i samarbete med Cruited)  maj alla
Karriärmöjligheter utanför akademin - i samarbete med Postdoc Association (på engelska) maj forskare
Karriärplanering för postdocs maj postdocs
Karriär