Om uppdragsutbildning

Karolinska Institutet levererar kompetensutveckling för landsting, kommun och företag - framför allt inom medicin, biomedicin, vård, hälsa, omsorg och tandvård och verkar därigenom för utveckling i hälso- och sjukvården och för att förbättra människors hälsa.

Syftet med uppdragsutbildning är att tillgodose behov av kompetensutveckling i arbetsgivarens verksamhet.

Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskild firma att köpa uppdragsutbildning.

Uppdragskurserna kan vara anpassade för ett specifikt företag eller utgöra platser på en av universitetets ordinarie kurser. Se ordinarie kursutbud här.

Uppdragsutbildning är personalutbildning och ges som:

  • kurser skräddarsydda för uppdragsgivaren
  • öppna kurser, dvs. KI tar fram en kurs och säljer platser till företag/motsvarande
  • platser på befintliga kurser/program inom det ordinarie utbudet erbjuds till företag/motsvarande
  • seminarieserier för företag/motsvarande

Verktyg för professionellt arbete

Karolinska Institutets mål är att förse dig som kursdeltagare med de verktyg du behöver för att kunna utföra ett professionellt arbete utifrån de senaste rönen inom forskningen.

Eftersom många kursdeltagare arbetar heltid parallellt med utbildningarna anpassas undervisningsformerna och utbildningstakten efter detta.

Undervisningsformer som KI använder är bl.a. föreläsningar, seminarier workshops och internetbaserad distansundervisning. Vissa kurser finns till exempel att tillgå genom vår interaktiva lärplattform, Ping Pong.

Behörighet och poäng

Uppdragsutbildningar kan vara både poänggivande och icke poänggivande. Den som med godkänt resultat gått igenom en poänggivande uppdragsutbildning har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande högskoleutbildning.

En poänggivande uppdragsutbildning skall följa kursplan enligt de bestämmelser som gäller för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Den som fått uppdragsutbildning tillgodoräknad måste vid ansökan om antagning till reguljära studier vid KI uppfylla kraven för både grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt de regler som gäller för tillträde till högskoleutbildning. Tillgodoräknad utbildning gäller då som särskild behörighet på samma sätt som om utbildningen godkänts inom ramen för den ordinarie högskoleutbildningen.

Det är arbetsgivaren som utser de personer som skall delta i uppdragsutbildningen.

Kontakt

Är du intresserad av uppdragsutbildningskurser från Karolinska Institutet, kontakta oss gärna. Du hittar kontaktuppgifter nedan. Du kan även följa oss på Linkedin och prenumerera på vårt nyhetsbrev.

E-post och fax

Fax: 08-508 846 20
E-post: uppdragsutbildning@ki.se

Besöksadress

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Berzelius väg 3, plan 5

Postadress

KI Uppdragsutbildning
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Fakturaadress

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm
Ref. ZZUF XXX XXX
För att fakturan skall nå rätt person skall dessutom en personlig referens uppges vid varje beställning/inköpstillfälle. Vänligen kontakta din kontaktperson vid Karolinska Institutet Uppdragsutbildning för att erhålla denna.

Här är vi som jobbar på KI Uppdragsutbildning

Projektadministratör

Michelle Azorbo

Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: michelle.azorbo@ki.se

Projektkoordinator

Ulla Finati

Telefon: 08-524 838 91
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Ulla.Finati@ki.se

E-lärandeproducent

Petra Hellbom

Telefon: 08-524 860 33
E-post: petra.hellbom@ki.se

Handläggare

Anna-Karin Kolseth

Telefon: 08-524 864 44
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: anna-karin.kolseth@ki.se

Projektadministratör

Emma Lundquist

Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: emma.lundquist@ki.se

Projektledare

Richard Markstedt

Telefon: 08-524 865 46
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Richard.Markstedt@ki.se

Ekonomicontroller

Magdalena Michalec

Telefon: 08-524 838 87
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: magdalena.michalec@ki.se

Projektkoordinator

Kristoffer Mörtsjö

Telefon: 08-524 860 32
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Kristoffer.Mortsjo@ki.se

Projektledare

Ylva Olsson

Telefon: 08-524 860 36
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Ylva.Olsson@ki.se

Enhetschef

Jan Petersson

Telefon: 08-524 838 90
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Jan.Petersson@ki.se

Projektkoordinator

Nadja Saltell

Telefon: 08-524 862 78
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Anordna uppdragsutbildning

Du som arbetar inom Karolinska Institutet och vill anordna uppdragsutbildning hittar mer information om detta på Internwebben.

Uppdragsutbildning