Nyhetsbrev om karriärservice

This page in English

Vi på Karriärservice ger karriärstöd och informerar om våra aktiviteter på flera sätt, bla genom våra olika nyhetsbrev.

Karriärnyheter kommer ut regelbundet i tre olika nyhetsbrev. Har du tips på aktiviteter, spännande artiklar eller event som är karriärrelaterade som vi borde ta med i våra nyhetsbrev får du gärna tipsa oss. Du når oss enklast på career-service@ki.se.

Studenter

Varannan vecka skickas Din framtid - din karriär ut. Det nyhetsbrevet vänder sig i första hand till svensktalande grundutbildnings- och masterstudenter. Om du vill teckna dig för prenumeration på nyhetsbrevet - anmäl dig i vårt formulär. 

Internationella studenter

Internationella studenter, dvs utbytesstudenter och internationella masterstudenter får karriärnytt i det engelska nyhetsbrevet  Studies at KI. Efter registering bör detta komma till ki-adressen automatiskt. Om du inte får det men vill vara med på sändlistan, vänligen kontakta Karin.Forslund@ki.se

Doktorander och forskare

Career News på engelska, som också skickas ut varannan vecka, vänder sig i första hand till doktorander och forskare. Om du vill prenumerera kan du anmäla dig här.