Motiverande samtal

Motiverande Samtal (MI) – Grundutbildning i MI. ”Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor.”
3 hp, höstterminen 2011

Personer från hela landet med erfarenhet av arbete med missbruk, beroendevård och psykiatrisk vård deltog i kursen. Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetod för att locka fram och stärka motivation till förändring vid bl.a. missbruk och beroende av alkohol och droger.

Omdömen från deltagare

"Karin Nylind mycket bra!"

"Karin Nylind har varit en oerhört kompetent tränare med gedigen erfarenhet, lyssnande och inkännande. Hon har givit stort förtroende och bidragit stort med sin kunskap. En sann inspiratör - TACK!"

"Mycket bra och givande"

"Bra lärare som var bra på att lära ut och förklara"

Mycket bra och givande kurs med engagerad lärare, har lärt mig mycket!

Uppdragsutbildning