MF och OF får fortsatt status som studentkårer

Published 2015-10-07 14:31. Updated 2015-10-07 14:33

Var tredje år sker en utlysning där studentsammanslutningarna får inkomma med ansökan om status som studentkår vid KI.

Nu är aktuell ansökningsomgång avslutad och det har beslutats att Medicinska Föreningen (MF) och Odontologiska Föreningen (OF) får fortsatt status som studentkårer.

Läs beslutet i sin helhet här

Student