Mentorskapsprogrammet Lin-KI

This page in English

Två doktorander i ett labb.

En inspirerande introduktion till forskning och vetenskap för gymnasieelever.

Vad är Lin-KI?

Lin-KI är ett mentorskapsprogram med målet att introducera, inspirera och väcka gymnasieelevers intresse för vetenskap och forskning. De elever som antas till programmet kommer att få följa med doktorander i deras forskningslaboratorium, lära sig om de olika karriärmöjligheter inom medicinsk vetenskap och få en inblick i de olika utbildningar som är tillgängliga vid Karolinska Institutet (KI).

Utöver dessa aktiviteter innefattar programmet besök vid läkemedelsföretag, deltagande på seminarier, möten med studenter från olika utbildningar på KI och presentation av egen vetenskaplig "poster".

Citat från tidigare deltagare:

Detta tyckte jag var bäst med programmet:

"Prova på att forska på riktigt, att vara en forskare för en dag. Jag uppskattar verkligen alla labbesök, men föreläsningarna var också intressanta."

"Möjligheten att få insyn i dagens forskning och en doktorands vardag. Att känna till vilka alternativ man har i framtiden."

"De gruppmöten där talaren introducerar en ny aspekt inom biologi eller andra områden av vetenskaper, som tillåter oss att bredda vår kunskap om området."

Programöversikt

Från september till december 2016 har elever möjligheten att besöka och skugga tre olika doktorander i deras laboratorier. Eleverna kommer också träffas minst en gång i månaden för att delta vid olika tillställningar med vetenskapliga teman. Programmet planeras att starta i början av september.

Intresserad av att delta i Lin-KI?

► Är du är gymnasieelev och vill delta så kan du be din lärare kontakta oss.

► Är du är lärare på gymnasiet och vill att din skola skall delta, kontakta oss för mer information.

► Är du doktorand eller postdoc och intresserad av att medverka i Lin-KI genom att vara mentor vid skuggningar så är du välkommen att höra av dig till oss.

Organisationsgrupp

Kontaktperson:

Kim Vestö, doktorand, KI
E-post: Kim.Vesto@ki.se

Kim Vestö.

Katrin Mangold, doktorand, KI

Karin Mangold.

Jens Karlsson, doktorand, KI

Jens Karlsson

Maria Garke, psykologstudent, KI

Maria Garke

Sebastian Kull, analytiker, Synergus AB

Sebastian Kull

DoktorandSamverkanStudent