Mentorskapsprogram

This page in English

Mentorskapsprogram bygger på en ömsesidighet mellan mentor och adept. Relationen kan ge många värdefulla insikter, både på ett professionellt och på ett personligt plan.

Vi har listat några mentorskapsprogram nedan, men du kan också hitta din egen mentor i dina egna nätverk. Tveka inte att fråga en person som du beundrar om han eller hon skulle vilja vara mentor åt dig - det finns en god chans att de tackar ja till erbjudandet. 

Om ni vill inleda ett samarbete som mentor och adept är det bara att komma överens om ett slags ramverk för relationen, som tex. hur ofta ni ska träffas, vad ni tänker att ni ska samtala om och vilka förväntningar ni båda har på resultatet.

Varför ska du gå med i ett mentorskapsprogram?

  • Möjligheter att nätverka
  • Lär känna en yrkeserfaren person inom området du är intresserad av
  • Ställ frågor du har om möjliga framtida karriärvägar
  • Du är nyfiken, ambitiös och motiverad och vill lära dig mer och avancera i din karriär
  • Mentorer är ofta generösa med sin kunskap och tid och hjälper och stöttar gärna adepter som är intresserade av samma väg som de själva gått

BioN - the Biomedicine Network

BioN - Biomedicine Network ger en helhetssyn på nätverk, i syfte att ansluta talanger från biomedicin, bioentreprenörskap och Toxikologi program vid Karolinska institutet med intressenter från life science. För mer information om organisationen och hur de kan hjälpa dig se BioNs webbsida eller BioNs LinkedIn profil.

Framtidsnätet 

Framtidsnätet är ett ettårigt program med syftet att hjälpa life science studenter på KI att definiera deras mål, bredda deras professionella nätverk samt att erbjuda dem en möjlighet att utvecklas personligen. Framtidsnätet är en del av BioN, så vill du veta mer gå till BioNs webbsida eller Framtidsnätets LinkedIn profil.

Vad förväntas av mig som adept?

Att du har regelbundna möten med din mentor som kommer dela hans/hennes erfarenheter från att arbeta inom life science och forskning. Du och din mentor kommer att diskutera problem gällande karriär, personlig utveckling och life science industrin. Som en adept är du den som har ansvar att ha regelbunden kontakt med din mentor.

Hur fungerar det?

Mentorer och adepter genomgår en grundkurs i mentorskap som instrueras av en mentorskaps konsult. Mentorskapsåret inkluderar sedan tre obligatoriska möten vilka möjliggör för dig att möta alla deltagare (adepter) i programmet, för att dela dina erfarenheter och för att påverka framtiden för Framtidsnätet. Utöver dessa möten, du och din mentor bestämmer tillsammans hur ofta du vill träffas.

Vill du gå med i Framtidsnätet? Ansök här

Driver du ett mentorskapsprogram och vill synas på denna sida?

Kontakta Karriärservice på career-service@ki.se eller genom våra kontaktdetaljer.

NätverkStudent