Magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter, 60 hp

En unik webbaserad magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter.

Demenssjukdomar är en bidragande orsak till funktionshinder och beroende och har fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska konsekvenser för patienten, vårdgivare, familjer och samhället. Deltagarna kommer genom utbildningen få ökad kompetens att utveckla evidensbaserad och effektiv vård enligt moderna strategier för demensvård.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Silviahemmet. Efter examen erbjuds titeln Silviaarbetsterapeut eller Silviafysioterapeut, Silviahemmets diplom samt dekoration, som utdelas av H.M.Drottningen. Utbildningen är nätbaserad och ges som uppdragsutbildning.

Syfte med utbildningen

Utbildningen är helt webbaserad. Den har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år.

Under utbildningen kommer arbetsterapeuter och fysioterapeuter att läsa vissa moment tillsammans, medan andra moment är professionsspecifika. Utbildningen leder fram till en magisterexamen i arbetsterapi respektive fysioterapi.

Målgrupp

Magisterutbildningen i demensvård har utvecklats för dig som är arbets- eller fysioterapeut och som önskar fördjupa dina kunskaper om demenssjukdomar och handläggningen i processen. Utbildningen vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på den egna arbetsplatsen.

Detta är en nyttig och praktiskt användbar utbildning för dig som vill:

 • få en djupare förståelse och kunskap om personer med demens i olika skeden av sjukdomen och hur det är att leva med sjukdomen.
 • få verktyg att arbeta evidensbaserat och personcentrerat med komplexa problem som berör personer med demens.
 • få fördjupade kunskaper, både allmänt och kopplat till din profession.

Undervisning helt på distans

Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Du kommer att ta del av korta distansföreläsningar, seminarier och virtuella diskussioner via den internetbaserad lärplattform.

Under utbildningen kommer du göra många olika studie- och inlämningsuppgifterna som är kopplade till ditt arbete och resultaten kan du sedan använda på din arbetsplats.

Innehåll

Gemensamma moment:

 • Demenssjukdomar från cell till samhälle
 • Allmänvetenskaplig kurs

Moment som läses inom respektive profession:

 • Implementering av evidensbaserad arbetsterapi/fysioterapi för personer med demens
 • Examensarbete i arbetsterapi/fysioterapi

Se kursinformationsblad (pdf)

Samarbete och ansvar

Utbildningen är framtagen av Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Efter examen erbjuds du titeln "Silivaarbetsterapeut” eller ”Silivafysioterapeut", Silviahemmets diplom samt dekoration, som utdelas av H.M. Drottningen vid en särskild ceremoni.

Stiftelsen SilviahemmetStiftelsen Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet startade på H.M. Drottningens initiativ år 1996. Silviahemmet arbetar med vård och utbildning samt främjande av forskning inom demensområdet - för högsta möjliga livskvalitet oavsett sjukdomsgrad. Silviahemmet leder tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm det nationella kompetenscentret Svenskt Demenscentrum.

Ansvarig institution

Ansvarig institution för kurserna inom Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp är Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet som ansvarar för över 40% av Karolinska Institutets grundutbildning och bedriver samtidigt internationellt konkurrenskraftig forskning inom områdena geriatrik, allmänmedicin och vårdvetenskap.

Ansökan

Denna magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter ges som uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är ett sätt för arbetsgivaren att tillgodose behovet av kompetensutveckling i sin verksamhet. En enskild person kan inte vara beställare av uppdragsutbildning, utan denna form av utbildning beställs av arbetsgivaren.

Utbildningen ges under fyra terminer: HT 2016 t.o.m. HT 2018 med start den 11 november 2016. Är du arbets- eller fysioterapeut och intresserad av att gå utbildningen? Skicka in din ansökan enligt nedan. 

Behörighet

En kandidatexamen eller en yrkesexamen som motsvarar en svensk kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom arbetsterapi eller fysioterapi.

Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket är personalutbildning som arbetsgivaren beställer. Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Ansökningsprocessen

För att anmäla dig till Magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter (60 hp):

 • Fyll i anmälningsformuläret online
 • Skriv ut en kopia av din anmälningsbekräftelse och få den signerad av din arbetsgivare
 • Skicka en inskannad kopia av anmälningsbekräftelse med din arbetsgivares underskrift via e-post till Kristoffer Mörtsjö eller posta den till adressen nedan
 • Skicka in en certifierad kopia av din kandidatexamen eller en yrkesexamen som motsvarar en svensk kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom arbetsterapi eller fysioterapi via vanlig post
 • Om din examen är utfärdad utanför Sverige, följ de steg som finns angivna i guiden "Application Process"

Adress för att skicka in dokument:

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kristoffer Mörtsjö
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Alzheimerfonden

För er som söker utbildningen finns det även möjlighet att en gång om året söka bidrag hos Alzheimerfonden för vårdutveckling.

För mer information kring detta så rekommenderar vi att ni kontaktar Alzheimerfonden

Alzheimerfonden stöder forskningsprojekt som syftar till att hitta läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Alzheimerfonden ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Kontakt

Är du verksamhetsansvarig och intresserad av mer information om utbildningen, kontakta ansvarig projektledare:

För administrativa frågor:

Projektkoordinator

Kristoffer Mörtsjö

Telefon: 08-524 860 32
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Kristoffer.Mortsjo@ki.se

DemensUppdragsutbildning