Magister-/masterexamen genom fristående kurser

Till vissa huvudområden på KI erbjuds magister- eller masterexamen genom fristående kurser. I månadsskiftet januari/februari 2017 publiceras fristående kurser som ges av Karolinska Institutet läsåret 17/18.

För att du ska vara behörig att läsa examensarbeteskursen krävs att du har klarat av alla övriga kurser för din examen. Läs mer om krav under respektive examensarbeteskurs.

Arbetsterapi

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Aktivitetsvetenskap 1 15 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi 15 Avancerad nivå 50%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad 15 Avancerad nivå 50%

Audiologi

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Cochleaimplantat 7,5 Avancerad nivå 25%
Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet 7,5 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för magisterexamen i audiologi 30 Avancerad nivå 25%

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Arbetsfysiologi och ergospirometri 7,5 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 30 Avancerad nivå 100%
Fysiologisk kärldiagnostik 7,5 Avancerad nivå 25%
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning 7,5 Avancerad nivå 25%
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning

Fysioterapi

Logopedi

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Arbetsrelaterade röststörningar och röstergonomi 7,5 Avancerad nivå 25%
Cochleaimplantat 7,5 Avancerad nivå 25%
Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data 7,5 Avancerad nivå 50%
Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet 7,5 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för masterexamen i logopedi 30 Avancerad nivå 25%

Medical management

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Ledarskap och organisationsutveckling 1 30 Avancerad nivå 50%
Ledarskap och organisationsutveckling 2 - magisterexamen i medical management 30 Avancerad nivå 50%

Odontologi

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Examensarbete för masterexamen i odontologi 30 Avancerad nivå 25%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 Avancerad nivå 50%

Odontologisk profylaktik

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 30 Avancerad nivå 25%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 Avancerad nivå 50%

Omvårdnad

Radiografi

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Datortomografi 30 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Examensarbete för magisterexamen i radiografi 15 Avancerad nivå 50%
Magnetisk resonanstomografi 30 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Strålterapi för röntgensjuksköterskor 30 Avancerad nivå 50%

Tandteknik

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 30 Avancerad nivå 25%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 Avancerad nivå 50%