Livsstil

This page in English

Som student ställs du hela tiden inför olika krav på prestationer. Ge dig själv bästa möjliga förutsättningar för att må bra och orka med både studier och fritid!

Vilka är dina grundläggande behov? Hur kan du göra plats för dem utan att det känns som ytterligare ett stressmoment? Vad är din hälsa värd? Hur vill du må i ditt liv?

De flesta av oss vet redan att det är viktigt att ta hand om sig och sköta om sin hälsa för att vi ska få vara friska och må bra under en lång tid. Ändå väljer många bort de egna behoven i vardagen. Vi behöver alla då och då stanna upp och reflektera över hur vi lever våra liv.

Hälsa associeras ofta med vår kropp och våra fysiska behov. Detta är en del av hälsan men en hälsofrämjande livsstil innebär också att man värnar om sina känslor, sina tankar, sina relationer, det sociala sammanhang man befinner sig i och sina intellektuella behov. Vi behöver också känna en trygghet i tillvaron för att våga oss på nya erfarenheter och utmana oss själva.

Olika aktiviteter inom olika livsområden som påverkar vår hälsa. Hur ser det ut för dig? Använd gärna livsstilsdagboken för att kartlägga dina behov och insatser i de olika livsområdena och skapa en egen modell som gynnar din hälsa.

Studenthälsan medverkar i en forskningsstudie sms-stöd för minskat drickande
I oktober fick du som student en inbjudan via din mail om möjligheten att delta i en forskningsstudie vid namn AMADEUS, där du får tillgång till ett nyutvecklat sms-stöd. Syftet är att hjälpa dig som vill minska ditt drickande.

SMS-stödet syftar till att stärka din motivation och ditt självförtroende att förändra dina alkoholvanor. SMS-programmet innehåller fakta om alkoholens verkningar samt tips och råd om hur du kan minska din konsumtion. Programmet pågår under sex veckor och deltagandet är gratis.

Programmet har utvecklats av forskare vid Linköpings Universitet och studien genomförs i samarbete med Studenthälsan.

Vetenskapligt ansvarig för studien AMADEUS är Ulrika Müssener, Universitetslektor på institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings Universitet. Mer information om alkohol och hur du kan se ifall du dricker för mycket
Studenthälsa