L´Amitié Franco-Suédoise

Föreningen Föreningen L´Amitié Franco-Suédoise erbjuder ett rum - "Chambre Linné" - att hyra i den internationella studentstaden i Grenoble med ett stipendium på 20 000 kr som bidrag till hyreskostnaden.

Stipendiet är avsett för svensk medborgare som önskar bedriva vetenskaplig forskning eller postgymnasiala studier på högre nivå i ämnen med fransk inriktning.

Hyran för Chambre Linné är cirka 415 euro/mån. Bild över staden Grenoble.
Period: vårterminen (dvs. 5 mån).
Krav: minst Steg 3 i franska (gymnasiet).

Ansökan om stipendium skall vara poststämplat senast 15 oktober 2015 och skall insändas till:

Marie-Anne Lindberg Andersson
Möjavägen 12
132 34 Saltsjö-Boo

Märk kuvertet "L'Amitié Franco-Suédoise / Chambre Linné"

För mer information, kontakta Marie-Anne Lindberg-Andersson, sekreterare i L´Amitié Franco-Suédoise: marieanne.lindberg.andersson@gmail.com

 

L´Amitié Franco-Suédoise grundades 1918. Dess ändamål är att befästa vänskapsbanden mellan Sverige och Frankrike genom att förvalta och dela ut stipendiemedel till studenter och forskare. Ordförande är Tom Kärrlander.