Kurser för magister- och masterexamen

Dessa kurser ges läsåret 2015-2016 och vänder sig till dig som vill nå en magister- eller masterexamen via fristående kurser.

Även andra kurser än dessa kan ingå, men det beror på vilken examen du tänkt läsa till. Se kataloginformationen för respektive examensarbete för mer information om de krav som gäller för just den examen.

Program (1)
Program
Titel Hp Takt Studieform
Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik 60 50% Distansutbildning
Kurser (16)
Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 30 Avancerad nivå 100%
Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 15 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för masterexamen i logopedi 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för masterexamen i odontologi 30 Avancerad nivå 25%
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning 7,5 Avancerad nivå 25%
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Ledarskap och organisationsutveckling 1 30 Avancerad nivå 50%
Ledarskap och organisationsutveckling 2 - magisterexamen i medical management 30 Avancerad nivå 50%
Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet 1 15 Avancerad nivå 25%
Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet 2 15 Avancerad nivå 25%
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 Avancerad nivå 50%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Visualisering av bildgivande diagnostiska metoder - ett kliniskt perspektiv 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Kurs