Kunskapsprov för biomedicinska analytiker

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för biomedicinska analytiker med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter att du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen. 

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för biomedicinska analytiker finns på Socialstyrelsens webbplats

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska.

Här nedan kan ladda ner PDF-filer med mer detaljerad information om provets innehåll.

 

Här kan du läsa Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven. 

 

Nästa provtillfälle

Nästa prov startar 17 oktober 2017

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet. 

Provet är upplagt enligt nedanstående tabell.

Anmälan Teoretiskt delprov 1

Teoretiskt delprov 2 - eget arbete

Teoretiskt delprov 3 - muntlig examination

Praktiska delprov 1 och 2

18 september 17 oktober 14 november 28-29 november 12-15 december

 

Anmälan och bekräftelse

Du anmäler dig här till provtillfället 17 oktober 2017.

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet. Sista anmälningsdag är 18 september 2017.

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.

Länkar