Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz ges vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Utbildningen ges på helfart under 1 år (60 högskolepoäng).

Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning. Programmet genomförs med stor del klinisk färdighetsträning kompletterad med ämnesspecifika odonotologiska och medicinska moment. Den kliniska färdighetsträningen omfattar både vuxentandvård och barn- och ungdomstandvård. Oral radiologi ingår i den kliniska färdighetsträningen och omfattar både teoretisk undervisning och kliniska övningar. De ämnesspecifika momenten innefattar teoretisk undervisning till stöd för sjukdomsinriktad och rehabiliterande tandvård. Övriga kurser och moment som ingår i utbildningen är beteendevetenskap, etik, kommunikation och författningskunskap/samhällsodontologi.

Mer information om utbildningen

Mer information om programmet samt anmälan och antagning

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare

Kontakta Karin Garming Legert eller Studievägledningen vid KI för mer information. 

Anmälan och antagning

Anmälan sker på antagning.se

Följande gäller vid antagningen höstterminen 2017.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES) är den 27 april 2017. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Du kan anmäla dig mellan 15 mars och 18 april. Kom ihåg att bifoga blanketten Meritförteckning - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen tillsammans med handlingar som styrker din behörighet, samt övriga meriter du vill åberopa. Dessa skickas per post till Antagningservice, FE 20101, 839 87 Östersund i samband med anmälan eller laddas upp elektroniskt på antagning.se.

Sista kompletteringsdag är 20 april, då måste samtliga handlingar ha ankommit Antagningen i Östersund. Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig. Tänk även på att prioritera dina alternativ så att det du helst vill läsa placeras överst i din anmälan, eftersom du endast kan antas till en utbildning.

Du får urvalsresultatet på "Mina sidor" på antagning.se.

Information om utbildningen vid Göteborgs universitet

Kontaktperson vid Göteborgs universitet: Pernilla Hultberg eller se information på GU:s webbplats