Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från tredje land

Kompletterande utbildning för personer med sjuksköterskeutbildning från länder utanför EU/EES och Schweiz ges vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Syftet med utbildningen är att den ska ge kunskaper och färdigheter motsvarande Socialstyrelsens medicinska kunskapsprov för sjuksköterskor med examen från utanför EU/EES.

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) och berättigar till studiemedel. Utbildningen omfattar såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning). Utbildningen vänder sig till dig med sjuksköterskeutbildning från ett land utanför EU/EES och Schweiz, som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk sjuksköterskelegitimation. Syftet med utbildningen är att den ska ge kunskaper och färdigheter motsvarande Socialstyrelsens medicinska kunskapsprov för sjuksköterskor med examen från länder utanför EU/EES.

Efter genomgången kurs kan du begära att få ett kursbevis.

Undervisningsspråket är svenska.

Mer information om utbildningen

Mer information om programmet samt anmälan och antagning

Utbildningsplan för den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor

Kontakta examinator Marie Iwarzon eller Studievägledningen vid KI för mer information. 

Anmälan och antagning

Anmälan sker på antagning.se

Följande gäller vid antagningen till höstterminen 2017.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES) är den 27 april 2017. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Du kan anmäla dig mellan 15 mars och 18 april. Kom ihåg att bifoga blanketten Meritförteckning - kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen tillsammans med handlingar som styrker din behörighet, samt övriga meriter du vill åberopa. Dessa skickas per post till Antagningservice, FE 20101, 839 87 Östersund i samband med anmälan eller laddas upp elektroniskt på antagning.se.

Sista kompletteringsdag är 20 april, då måste samtliga handlingar ha ankommit Antagningen i Östersund. Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig. Tänk även på att prioritera dina alternativ så att det du helst vill läsa placeras överst i din anmälan, eftersom du endast kan antas till en utbildning.

Du får urvalsresultatet på "Mina sidor" på antagning.se.

Information om utbildningen vid Göteborgs universitet

Kontaktperson vid Göteborgs universitet: Pernilla Hultberg eller se information på GU:s webbplats