Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från tredje land

Kompletterande utbildning för personer med sjuksköterskeutbildning från länder utanför EU/EES och Schweiz ges vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Syftet med utbildningen är att den ska ge kunskaper och färdigheter motsvarande Socialstyrelsens medicinska kunskapsprov för sjuksköterskor med examen från utanför EU/EES.

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) och berättigar till studiemedel. Utbildningen omfattar såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning). Utbildningen vänder sig till dig med sjuksköterskeutbildning från ett land utanför EU/EES och Schweiz, som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk sjuksköterskelegitimation. Syftet med utbildningen är att den ska ge kunskaper och färdigheter motsvarande Socialstyrelsens medicinska kunskapsprov för sjuksköterskor med examen från länder utanför EU/EES.

Efter genomgången kurs kan du begära att få ett kursbevis.

Undervisningsspråket är svenska.

Anmälan

Anmälan sker på antagning.se

Följande gäller för antagning till höstterminen 2017.

Du anmäler dig till Kompletterande utbildning för sjuksköterskorantagning.se mellan 15 mars och 18 april.

Senast den 20 april ska du även bifoga följande dokument:

Handlingarna kan du antingen ladda upp elektroniskt på antagning.se eller skicka in med post till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen gäller de som söker till den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor med utländsk examen. Ifall du även du även söker till övriga utbildningar via Antagning.se eller UniversityAdmissions.se måste du följa dokumentationskraven på Antagning.se eller UniversityAdmission.se.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig. Tänk även på att prioritera dina alternativ så att det du helst vill läsa placeras överst i din anmälan, eftersom du endast kan antas till en utbildning.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES) är den 27 april 2017. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Viktigt information till sökande som vill styrka sina kunskaper i svenska med C1 intyg: Antagningen till den kompletterande utbildningen inför höstterminen 2017 är den sista antagningsomgången som C1 intyg kan beaktas. Ifall du söker in till utbildningen i framtiden måste du styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3.

Mer information om utbildningen vid Karolinska Institutet

Mer information om programmet samt anmälan och antagning

Utbildningsplan för den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor

Kontakta programdirektör Eva Broberger eller Studievägledningen vid KI för mer information.

Information om utbildningen vid Göteborgs universitet

Kontaktperson vid Göteborgs universitet: Pernilla Hultberg eller se information på GU:s webbplats

Information om utbildningen vid Högskolan i Gävle

Kontaktperson vid Högskolan i Gävle: Bernice Skytt eller se information på Högskolan i Gävle

Information om utbildningen vid Linnéuniversitetet

Kontaktperson vid Linnéuniversitetet: Kent Stening eller se information på Linnéuniversitetet

Information om utbildningen vid Luleå tekninska universitet

Kontaktperson vid Luleå tekniska universitet: Eija Jumisko eller se information på Luleå tekniska universitet