Kompletterande utbildning för legitimation

Karolinska Institutet har tillsammans med Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för personer med läkarexamen, tandläkarexamen och sjuksköterskeexamen från tredje land (utanför EU/EES).

Höstterminen 2017 planeras kompletterande utbildning för läkare vid Göteborgs universitet, Karolinska Institutet och Linköpings universitet. Kompletterande utbildning för tandläkare planeras starta vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet och kompletterande utbildning för sjuksköterskor vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet.

Utbildningar

Kompletterande utbildning för barnmorskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz