Kompletterande utbildning för läkare med examen från tredje land

Tillsammans med Göteborgs universitet och Linköpings universitet erbjuder Karolinska Institutet kompletterande utbildning för personer med läkarexamen från länder utanför EU/EES och Schweiz. Programmet vänder sig till dig som har läkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för läkaryrket i Sverige och för att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT).

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) och berättigar till studiemedel. Utbildningen omfattar såväl teoretiska som verksamhetsförlagda (kliniska) studier.

Programmet består av fyra kurser. Tidigt i den första kursen görs individuella studieplaneringar i samråd med kursledaren. Dessa syftar till att bygga vidare på studentens tidigare kunskap och identifiera de särskilda individuella kompletteringsbehov som föreligger. Generellt genomförs undervisningen huvudsakligen i dialogform med hög grad av egeninsats där studenterna i programmet gradvis tränas i att formulera och besvara relevanta medicinska frågeställningar. Hälften av programmet genomförs som verksamhetsförlagd utbildning där studenten tränas i praktiskt läkararbete. Resterande del av programmet utgörs av teoretiska avsnitt, egenstudier och fördjupningsavsnitt som skall leda fram till egna presentationer.

Undervisningsspråket är svenska.

Anmälan

Anmälan sker på antagning.se

Följande gäller för antagning till höstterminen 2017.

Du anmäler dig till Kompletterande utbildning för läkareantagning.se mellan 15 mars och 18 april.

Senast den 20 april ska du även bifoga följande dokument:

Blanketten Meritförteckning - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen samt handlingar som styrker din behörighet och övriga meriter du vill åberopa.

Handlingarna kan du antingen ladda upp elektroniskt på antagning.se eller skicka in med post till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen gäller de som söker till den kompletterande utbildningen för läkare med utländsk examen. Ifall du även du även söker till övriga utbildningar via Antagning.se eller UniversityAdmissions.se måste du följa dokumentationskraven på Antagning.se eller UniversityAdmission.se.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig. Tänk även på att prioritera dina alternativ så att det du helst vill läsa placeras överst i din anmälan, eftersom du endast kan antas till en utbildning.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES) är den 27 april 2017. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Viktigt information till sökande som vill styrka sina kunskaper i svenska med C1 intyg: Antagningen till den kompletterande utbildningen inför höstterminen 2017 är den sista antagningsomgången som C1 intyg kan beaktas. Ifall du söker in till utbildningen i framtiden måste du styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3.

Tidplan

18 april

Sista anmälningsdag.

20 april

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice.

27 april

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift

vecka 18

Behöriga sökande meritvärderas.

vecka 19 och 20

Kallelse till intervju skickas ut per e-post. Slutligt besked för de som inte kallas till intervju meddelas per e-post. Meddelandet skickas till den e-postadress som du har angett på ditt konto på Antagning.se.

vecka 20

Intervjuer

13 juni

Antagningsbesked med urvalsresultatet publiceras för sökande på ”Mina sidor” på antagning.se. Meritvärden syns strax innan urval.

Mer information om utbildningen vid Karolinska Institutet

Information om programmet samt anmälan och antagning

Information till sökande om urval på Karolinska Institutet

Utbildningsplan för den kompletterande utbildningen för läkare

Kontakta kursansvarig lärare Hans Berglund eller Studievägledningen vid KI för mer information.

Information om utbildningen vid Göteborgs universitet

Kontaktperson vid Göteborgs universitet: Pernilla Hultberg eller se information på GU:s webbplats

Information om utbildningen vid Linköpings universitet

Kontaktperson vid Linköpings universitet: Sören Berg eller se information på LiU:s webbplats.

Information om utbildningen vid Lunds universitet

Kontaktperson vid Lunds universitet: Ulla Westin eller se information på Lunds webbplats.

Information om utbildningen vid Umeå universitet

Kontaktperson vid Umeå universitet: Magnus Hultin eller se information på Umeå universitet.