Annan

Karolinska Institutets examensceremonier (grundutbildning)

2017-06-0113:30 Erling Perssonssalen, Aula MedicaCampus Solna

Examensceremoni 1 juni:

Kl. 13.30 - kl. 14.45 cirka: ceremoni för biomedicinare och läkare

Examensceremonier 2 juni:

Kl. 10.00 - 11.15 cirka: ceremoni för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biomedicinska analytiker, audionomer, logopeder

KL. 13.30 - 14.45 cirka: ceremoni för tandhygienister, tandläkare, psykologer

Kl. 16.30 - 17.45 cirka: ceremoni för röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, optiker

 

Generalrepetition för anmälda studenter startar en timme innan ceremonin, dvs kl. 09.00, kl.  12.30 och kl. 15.30

Anmälda anhöriga med entrébiljetter är välkomna in 30 minuter innan ceremonins början (fri placering)

 

Contact person: Maria Lancella
CeremoniExamenStudent