Jonathan Ilicki, Examen från läkarprogrammet 2011

Ibland räcker det att bara finnas till och trösta någon som mår dåligt.

På akutmottagningen träffar jag patienter som söker för en akut åkomma. Ibland kan man ha mycket besvär även om man inte är akut sjuk. I andra fall kan patienten vara kritiskt sjuk och komma in med ambulans och behöva akuta åtgärder och mediciner. Som regel handlar det om att försöka förstå vad som drabbat patienterna och hur man kan hjälpa dem på bästa sätt.

Ibland är det kluriga medicinska fall som man behöver utreda för att förstå varför patienten har besvär, men ibland räcker det att bara finnas till och trösta någon som mår dåligt. När jag känner mig osäker på vad som är bäst att göra kan jag alltid prata med kollegor och få råd.

Patientmötena är nästan alltid roliga och lärorika men ibland kan de också vara emotionellt tuffa. Då är det skönt att kunna få stöd och prata med sina kollegor om man behöver det.

Läkarprogrammet