Internationella koordinatorer

Kontakta oss om du har några frågor rörande utbytesavtal, regler och förordningar, samt lärarutbyte.

Kontakta Monika Berge om:

 • Audionomprogrammet
 • Logopedprogrammet
 • Magisterprogrammet i arbete och hälsa
 • Magisterprogrammet i global hälsa
 • Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
 • Masterprogrammet i hälsoinformatik
 • Tandhygienistprogrammet
 • Tandläkarprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet

Internationell koordinator

Monika Berge

Telefon: 08-524 865 98
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Monika.Berge@ki.se

Kontakta Anna Dahlerus om:

 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Biomedicinprogrammet (kandidat)
 • Biomedicinprogrammet (master)
 • Läkarprogrammet

Handläggare

Anna Dahlerus

Telefon: 08-524 865 34
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Anna.Dahlerus@ki.se

Kontakta Kristina Jesinkey om:

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet
 • Optikerprogrammet
 • Psykologprogrammet
 • Fysioterapeutprogrammet 
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet

Internationell koordinator

Kristina Jesinkey

Telefon: 08-524 865 21
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Kristina.Jesinkey@ki.se

För övergripande frågor, kontakta:

Enhetschef

Anna-Lena Paulsson

Telefon: 08-524 865 11
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Anna-Lena.Paulsson@ki.se

Länkar