Företagskontakter

This page in English

                                                                                   Företagssamverkan

Vill du och ditt företag eller organisation presentera er och er verksamhet för våra studenter, doktorander och forskare? Eller vill ni kanske erbjuda en praktikplats?

Karriärservice ordnar bland annat seminarrier och workshops om karriärmöjligheter och samordnar två olika praktikprogram riktade mot doktorander och forskare.

Företagspresentation

Du är varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi bäst skulle kunna samarbeta. Vi kan till exempel anordna ett karriärseminarium i samverkan med er.  Våra studenter och forskare är mycket nyfikna på hur deras kompetens bäst kommer till nytta i ditt företag eller organisation och vill gärna ha mer samverkan med industri, myndigheter och andra organisationer. De önskar också mer kunskap om vilka olika karriärvägar som finns utanför akademin.

Praktikprogram för forskare i början av karriären

Vårt praktikprogram syftar till att ge företag och organisationer en möjlighet att erbjuda praktikplatser till junior forskare från Karolinska Institutet under en period på 1-3 månader. Programmet är etablerat sedan 2010.

Genom att delta i praktikprogrammet får företaget eller organisationen en chans att presentera sin verksamhet, få hjälp med rekrytering av praktikkandidater och kan även etablera kontakter med Karolinska Institutet och våra forskare .

I korthet så föreslår ni en projektplan och presenterar den för Karriärservice. Vi annonserar projektet och kan göra en första granskning av kandidater enligt era önskemål. Därefter intervjuar ni era kandidater och väljer forskare för praktik och ett kontrakt skrivs. Kandidaten är anställd av Karolinska Institutet under praktikperioden och är helt finansierad av Karolinska Institutet under 1-2 månader. Om företaget önskar förlänga praktikplatsen med en månad debiterar vi kostnaden för lönen för den månaden (cirka 45 000 kronor ).

Kontaktuppgifter :

Samordnare

Anethe Mansen

Telefon: 08-524 863 76
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: Anethe.Mansen@ki.se

Samordnare

Kerstin Beckenius

Telefon: 08-524 861 32
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: kerstin.beckenius@ki.se

KarriärPostdoktorSamverkan