Externa stipendier

Det finns en rad olika aktörer som antingen utlyser stipendier själva, eller som erbjuder en tjänst där du som student kan få hjälp att hitta fonder och stipendier att söka. Här följer en länksamling till några av dessa aktörer.

Fler stipendier kan du hitta om du letar i stipendieböcker som bl a finns på biblioteket. På internet finns ett flertal söktjänster för att hitta stipendier. Dessa brukar vara avgiftsbelagda, så var uppmärksam och läs villkoren noga.

Stipendier