Examenshögtid - grundnivå

Karolinska institutet ordnar ceremonier i Aula Medica, KI campus Solna, för de studenter som avslutar sin grundutbildning vid KI. Studenterna inbjuds även till gemensam middag med dans.

Inbjudan skickas per e-post.

Ceremoni

Examensceremoni

Ceremonierna inleds med fanborg och procession. Rektor håller ett välkomsttal varefter ceremonin fortsätter med omväxlande underhållning och tal till studenterna. Studenterna får komma upp på scenen i grupper för att ta emot ett kuvert med en välgångshälsning från rektorn

Datum för nästa examensceremonier är 12 januari 2018. Mer detaljerad information kommer längre fram.

Middag

Karolinska Institutet ordnar en middag med dans till vilken alla studenter har möjlighet att köpa biljett. Middagen är endast för de studenter som tar examen, ej övriga studenter eller anhöriga. Studenten betalar kuvertkostnaden. KI står för övriga kostnader så som underhållning, teknik mm.

Efterfest

Studentkårerna ordnar fest på Medicinska föreningen i direkt anslutning till middagen. Till efterfesten är även vänner och anhöriga välkomna. Inget förköp, biljetter säljs i entrén (avgångsstudenterna kommer in gratis). Klädkod är vårdad klädsel.

Datum för nästa examensmiddag och efterfest är 13 januari 2018. Mer detaljerad information kommer längre fram.

Länkar

CeremoniExamenHögtidStudent