Examen: grundnivå och avancerad nivå

Här hittar du mer information om de examina som KI utfärdar på grund- och avancerad nivå, samt kan ladda ner blanketter för att ansöka om examen. 

Karolinska Institutet ger följande examina på grundnivå och avancerad nivå.

Examina på grundnivå Examina på avancerad nivå
Generella examina
 • Högskoleexamen
 • Kandidatexamen

Yrkesexamen

Generella examina
 • Magisterexamen
 • Masterexamen

Yrkesexamen

Blanketter, ansökan om examensbevis

Nedan finns några olika blanketter att välja på och du ska använda den blankett som du tror gäller dig. En prövning sker dock alltid för sökt examen.

Yrkesexamen enligt 2007 års examensordning

Denna blankett ska du använda som slutfört din utbildning efter den 1 juli 2007 och ansöker om någon av följande examina:

 • Arbetsterapeutexamen
 • Audionomexamen
 • Barnmorskeexamen
 • Biomedicinsk analytikerexamen
 • Fysioterapeutexamen (träder i kraft 2014-02-15, ersätter sjukgymnastexamen)
 • Logopedexamen (antagen hösten 2007 eller senare)
 • Läkarexamen (antagen hösten 2007 eller senare)
 • Optikerexamen (antagen hösten 2005 eller senare)
 • Psykologexamen
 • Psykoterapeutexamen
 • Röntgensjuksköterskeexamen
 • Sjukgymnastexamen (upphör att gälla 2014-02-15)
 • Sjuksköterskeexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen (antagen hösten 2007 eller senare)
 • Tandhygienistexamen (antagen hösten 2007 eller senare)
 • Tandläkarexamen (antagen hösten 2005 eller senare)
 • Tandteknikerexamen

Blankett: Ansökan om yrkesexamen enligt 2007 års examensordning

Blankett: Ansökan om specialistsjuksköterskeexamen enligt 2007 års examensordning

Generell examen på grundnivå enligt 2007 års examensordning

Denna blankett ska du använda som slutfört din utbildning efter den 1 juli 2007 och ansöker om någon av följande examina:

 • Medicine kandidatexamen, 180 högskolepoäng
 • Högskoleexamen, 120 högskolepoäng

Blankett: Ansökan om generell examen på grundnivå enligt 2007 års examensordning

Generell examen på avancerad nivå enligt 2007 års examensordning

Denna blankett ska du använda som slutfört din utbildning efter den 1 juli 2007 och ansöker om någon av följande examina:

 • Medicine masterexamen, 120 högskolepoäng
 • Medicine magisterexamen, 60 högskolepoäng

Blankett: Ansökan om generell examen på avancerad nivå enligt 2007 års examensordning

Application form for Degree Certificate, Second Level

Examen enligt 1993 års examensordning

Denna blankett ska du använda som slutfört din utbildning före den 1 juli 2007 eller som ansöker om någon av följande examina:

 • Medicine magisterexamen med ämnesdjup, om minst 160 poäng
 • Magisterexamen med ämnesbredd, 40- eller 50 poäng
 • Medicine kandidatexamen, om minst 120 poäng
 • Högskoleexamen, om minst 80 poäng
 • Biomedicinsk analytikerexamen (inriktning fysiologi)
 • Logopedexamen (antagen före hösten 2007)
 • Läkarexamen (antagen före hösten 2007)
 • Optikerexamen (antagen före 2005)
 • Specialistsjuksköterskeexamen (antagen före hösten 2007)
 • Tandhygienistexamen (antagen före hösten 2007)
 • Tandläkarexamen (antagen före hösten 2005)

Blankett: Ansökan om examensbevis enligt 1993 års examensordning

Application form for Degree Certificate, 1993 Degree Ordinance