Distansutbildningar

Här visas Karolinska Institutets alla distansutbildningar. Observera att vissa kurser och program endast ges vartannat år.

Distansutbildningar 2016-2017

Program (10)
Program
Titel Hp Takt Studieform
Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik 60 50% Distansutbildning
Sjuksköterskeprogrammet 180 100% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård 60 75% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska 75 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre 60 50% Distansutbildning
Kurser (13)
Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Aktivitetsvetenskap 1 15 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Datortomografi 30 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Grundläggande näringsfysiologi 7,5 Grundnivå 25% Distansutbildning
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Magnetisk resonanstomografi 30 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet 15 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Naturläkemedel 7,5 Grundnivå 50% Distansutbildning
Palliativ vård 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Statistiska Metoder med R 7,5 Grundnivå 50% Nätbaserad distansutbildning

Distansutbildningar 2015-2016

Program (11)
Program
Titel Hp Takt Studieform
Magisterprogrammet i arbete och hälsa 60 50% Distansutbildning
Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik 60 50% Distansutbildning
Sjuksköterskeprogrammet 180 100% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård 60 75% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska 75 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård 60 50% Distansutbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre 60 50% Distansutbildning
Kurser (17)
Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 15 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Försäkringsmedicin 22,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Grundläggande näringsfysiologi 7,5 Grundnivå 25% Distansutbildning
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi 30 Grundnivå 50% Distansutbildning
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad 30 Grundnivå 50% Distansutbildning
Kompletterande kurs för kandidatexamen i optometri 30 Grundnivå 50% Distansutbildning
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet 15 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Naturläkemedel 7,5 Grundnivå 50% Distansutbildning
Palliativ vård 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Statistiska Metoder med R 7,5 Grundnivå 50% Nätbaserad distansutbildning
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Visualisering av bildgivande diagnostiska metoder - ett kliniskt perspektiv 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning