Bästa reseberättelse 2015/2016

This page in English

Under höstterminen 2015 åkte Evelina Blomberg, student på masterprogrammet i biomedicin, till Japan för att göra ett utbyte vid Osaka University. Hennes reseberättelse har utsetts till Karolinska Institutets bästa reserapport läsåret 2015/2016.

Department of Stem Cell Therapy Science, Osaka University. Photo: Evelina Blomberg

Varje läsår utser beredningsgruppen för internationella frågor (BIF) under Styrelsen för utbildning tre vinnare i tävlingen om årets bästa reseberättelse. De tre berättelser som innehåller de bästa och mest levande beskrivningarna av utbytesstudieperioden såväl studiemässigt som socialt samt innehåller praktiska tips och råd på vad man ska tänka på före, under och efter utbytet uppmärksammas.

Röntgensjuksköterskestudenten Evagelia Stergiadou kom på andra plats med sin reserapport från Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Lissabon i Portugal. Trea kom Anna Nyhlén, arbetsterapeutprogrammet, som skrev om sitt utbyte vid Univerzita Karlova, i Tjeckiens huvudstad Prag.

I sina rapporter berättar studenterna om allt från de första stegen inför sina ansökningar till sina upplevelser under utbytet, både studiemässigt och på ett personligt plan. Uppmaningen till läsarna är att våga ta chansen att söka utbytesstudier. Du kommer inte att ångra dig!

Du hittar de andra reserapporterna från 2015/2016 online - läs dem gärna och inspireras!

Länkar

InternationelltStudentUtbyte