Antagning till kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med examen från land utanför EU/EES och Schweiz startar våren 2018 vid Karolinska Institutet. Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval.

Behörighet

Behörighetskravet till den kompletterande utbildningen för fysioterapeuter med examen från land utanför EU/EES är:

  • avslutad eftergymnasial fysioterapeututbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz
  • av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för fysioterapeuter
  • godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Läs mer om behörighetskravet och utbildningen på Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Viktig information till alla sökande angående C1 intyg: C1 intyg godtas inte för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3.

Anmälan inför vårterminen 2018

Du kan anmäla dig på antagning.se mellan 15 september och 16 oktober 2017.

Senast den 18 oktober ska du även bifoga:

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen gäller de som söker till den kompletterande utbildningen för fysioterapeuter med med examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Ifall du även söker till övriga utbildningar via Antagning.se eller UniversityAdmissions.se måste du följa dokumentationskraven på Antagning.se eller UniversityAdmissions.se.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 18 oktober 2017. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Notera att det kan dröja innan dina gymnasiebetyg hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din gymnasieskola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.

Urval

Ifall det finns fler behöriga sökande till utbildningen än platser, måste ett urval göras bland behöriga sökande.

Urval till utbildningen sker (vid behov) i två steg.

1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
2. Intervju

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts med dokumentation beaktas i meritvärderingen.

Urvalsgrupper

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Här kan du läsa mer om den urvalsgrupp som du har placerats i:

KUINT = Behörig, vidare till intervju

KUSB = Behörig sökande, ej vidare till intervju

PG = Platsgaranti

ÖS = Övrig behörig sökande

SA = Sen anmälan

Tidsplan

15 september

Webbanmälan öppnar på antagning.se

16 oktober

Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)

18 oktober

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se.

18 oktober

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

vecka 45 till 48

Meritvärdering av behöriga sökande.

12 december

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på "Mina sidor" på antagning.se.

Kontakt

För frågor om användarkonto på antagning.se och anmälningsavgifter:
antagning.se

För frågor om anmälan och behörighet:
Antagningen vid Karolinska Institutet

För frågor om urval:
Malin Nygren-Bonnier, Malin.Nygren-Bonnier@ki.se

För frågor om utbildningen:
Malin Nygren-Bonnier, Malin.Nygren-Bonnier@ki.se eller Studievägledningen vid KI.