Anmälnings- och antagningsstatistik kompletterande utbildningar

Här publiceras inom kort anmälnings- och antagningsstatistik för kompletterande utbildningar vid HIG, GU, KI, LIU, LNU, LTU, LU och MAH.

Statistik