Anmälnings- och antagningsstatistik

Här hittar du sammanställningar över antal sökande och antal antagna till KI:s program, påbyggnadsprogram och fristående kurser.

På Universitets- och högskolerådets webbplats uhr.se kan du söka fram aktuell anmälningsstatistik för KI:s utbildningar.

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2017

Program HT 2017 Urval 2
Kurser HT 2017 Urval 2
Program HT 2017 Urval 1
Kurser HT 2017 Urval 1

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2017

Program VT 2017 Urval 2
Kurser VT 2017 Urval 2
Program VT 2017 Urval 1
Kurser VT 2017 Urval 1

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2016

Antagningsstatistik:
Program HT 2016 Urval 2
Kurser HT 2016 Urval 2
Program HT 2016 Urval 1
Kurser HT 2016 Urval 1

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2016

Antagningsstatistik:
Program VT 2016, urval 2
Kurser VT 2016, urval 2
Program VT 2016, urval 1
Kurser VT 2016, urval 1

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2015

Antagningsstatistik:
Program HT 2015, urval 2
Kurser HT 2015, urval 2
Program HT 2015, urval 1
Kurser HT 2015, urval 1
 

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2015

Antagningsstatistik:
Program VT 2015, urval 2
Kurser VT 2015, urval 2
Program VT 2015, urval 1
Kurser VT 2015, urval 1

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2014

Antagningsstatistik:
Program HT 2014, urval 2

Kurser HT 2014, urval 2
Program HT 2014, urval 1
Kurser HT 2014, urval 1

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2014

Antagningsstatistik:
Program VT 2014, urval 2
Kurser VT 2014, urval 2
Program VT 2014, urval 1
Kurser VT 2014, urval 1

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2013

Antagningsstatistik:
Program HT 2013, urval 2
Kurser HT 2013, urval 2
Program HT, urval 1
Kurser HT, urval 1

Anmälningsstatistik: 
Kurser och program HT 2013

Statistik för program och kurser med start vårterminen 2013

Antagningsstatistik:

Program VT 2013, urval 2
Kurser VT 2013, urval 2
Program VT 2013, urval 1
Kurser VT 2013, urval 1

Anmälningsstatistik: 
Kurser och program VT 2013

Statistik för program och kurser med start höstterminen 2012

Antagningsstatistik:

Program HT 2012, urval 2
Kurser HT 2012, urval 2
Program HT 2012, urval 1
Kurser HT 2012, urval 1

Anmälningsstatistik: 
Kurser och program HT 2012

Statistik för kurser och program med start vårterminen 2012

Antagningsstatistik

Program, VT 2012, urval 2
Kurser, VT 2012, urval 2
Program VT 2012, urval 1
Kurser VT 2012, urval 1

Anmälningsstatistik: 
Kurser och program VT 2012

Statistik för kurser och program med start höstterminen 2011

Antagningsstatistik

Program HT 2011, urval 2
Kurser HT 2011, urval 2
Program HT 2011, urval 1
Kurser HT 2011, urval 1

Anmälningsstatistik: 
Kurser och program HT 2011

Statistik tidigare terminer

VT 2011

Program VT 2011, Antagningsstatistik urval 2
Kurser VT 2011, Antagningsstatistik urval 2
Kurser och program VT 2011, Anmälningsstatistik

HT 2010

Program HT 2010, Antagningsstatistik urval 2
Kurser HT 2010, Antagningsstatistik urval 2
Kurser och program HT 2010, Anmälningsstatistik

VT 2010

Kurser och program VT 2010, Antagningsstatistik urval 2
Kurser och program VT 2010, Anmälningsstatistik

UHR statistik

Universitets- och högskolerådet, UHR, publicerar på sin webbplats statistik över antal sökande, antal antagna och lägsta antagningspoäng till programutbildningar vid svenska universitet och högskolor.

Statistik