Anmälan av arbetsskada

 Hur du fyller i anmälningsformuläret "Arbetsolycka" på anmalarbetsskada.se

  Hur du fyller i fråga 2 och 3 i din anmälan
Fråga nr: Frågeställning: Välj svarsalternativ:
2 Sök arbetsplats

Skriv in Karolinska Institutet och välj alternativet: "Karolinska Institutet, Solnavägen 1"

3

Sök yrkes/sysselsättning

Anställningsform

Välj det yrke till vilket du studerar, specialitet = den klinik du är placerad på

"Elev/student"

 Hur du fyller i anmälningsformuläret "Allvarligt tillbud utan personskada" på anmalarbetsskada.se 

Hur du fyller i fråga 2 och 3 i din anmälan    
Fråga nr: Frågeställning: Välj svaralternativ:
2 Sök arbetsplats Skriv in Karolinska Institutet och välj alternativet: "Karolinska Institutet, Solnavägen 1"
4 Vad orsakade tillbudet? Vid stickskada: välj "Handhållet verktyg"
6 Anmälarens kontaktuppgiftet Som "Arbetsgivare" anger du kontaktuppgifterna till kursansvarig
Studenthälsa