Alla kurser

Fristående kurser som ges av Karolinska Institutet. Observera att vissa kurser endast ges vartannat år. 

Alla kurser 2016-2017

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Aktivitetsvetenskap 1 15 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Arbetsfysiologi och ergospirometri 7,5 Avancerad nivå 25%
Arbetsrelaterade röststörningar och röstergonomi 7,5 Avancerad nivå 25%
Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården 15 Avancerad nivå 50%
Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn - introduktion till perinatal psykiatri 7,5 Avancerad nivå 25%
Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi 30 Avancerad nivå 100%
Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Basutbildning i psykoterapeutisk metod 60 Grundnivå 50%
Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning 7,5 Avancerad nivå 75%
Cochleaimplantat 7,5 Avancerad nivå 25%
Datortomografi 30 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data 7,5 Avancerad nivå 50%
Effektivt påverkansarbete 7,5 Avancerad nivå 25%
Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet 7,5 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi 15 Avancerad nivå 50%
Examensarbete för magisterexamen i audiologi 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 30 Avancerad nivå 100%
Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi 15 Avancerad nivå 50%
Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 15 Avancerad nivå 50%
Examensarbete för magisterexamen i radiografi 15 Avancerad nivå 50%
Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för masterexamen i logopedi 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för masterexamen i odontologi 30 Avancerad nivå 25%
Farmakologi 15 Grundnivå 100%
Från forskning till företagande - koncept inom bioteknologi 7,5 Avancerad nivå 75%
Från idé till tjänsteföretagande - hälso- och sjukvård i förvandling 7,5 Avancerad nivå 75%
Fysiologi - en introduktion 7,5 Grundnivå 25%
Fysiologisk kärldiagnostik 7,5 Avancerad nivå 25%
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder 15 Avancerad nivå 50%
Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR 7,5 Avancerad nivå 50%
Grundläggande näringsfysiologi 7,5 Grundnivå 25% Distansutbildning
HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv 7,5 Grundnivå 50%
Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv 7,5 Avancerad nivå 50%
Hälsoinsatser vid katastrofer 20 Avancerad nivå 100%
Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 Avancerad nivå 25%
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning 7,5 Avancerad nivå 25%
Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi 30 Grundnivå 50%
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad 30 Grundnivå 50%
Kompletterande kurs för kandidatexamen i optometri 30 Grundnivå 50%
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Ledarskap och organisationsutveckling 1 30 Avancerad nivå 50%
Ledarskap och organisationsutveckling 2 - magisterexamen i medical management 30 Avancerad nivå 50%
Magnetisk resonanstomografi 30 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Medicinsk akupunktur 15 Avancerad nivå 50%
Människan i rörelse - rörelseanalys i praktiken 15 Avancerad nivå 50%
Människans fysiologi 30 Grundnivå 100%
Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet 15 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Naturläkemedel 7,5 Grundnivå 50% Distansutbildning
Obstetriskt ultraljud 30 Avancerad nivå 50%
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1 15 Avancerad nivå 25%
Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 2 15 Avancerad nivå 25%
Omvårdnad, hälsa och sjukdom i ett mångkulturellt samhälle 7,5 Avancerad nivå 50%
Palliativ vård 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 7,5 Avancerad nivå 50%
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Sexualmedicin - en introduktion 15 Avancerad nivå 50%
Smärta - från fysiologi till tillämpning inom fysioterapi 7,5 Avancerad nivå 25%
Statistiska Metoder med R 7,5 Grundnivå 50% Nätbaserad distansutbildning
Strålterapi för röntgensjuksköterskor 30 Avancerad nivå 50%
Tillämpad beteendemedicin i primärvården 7,5 Avancerad nivå 100%
Utmaningar för den växande staden - interdisciplinär projektkurs inom OpenLab 15 Avancerad nivå 50%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad 15 Avancerad nivå 50%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 Avancerad nivå 50%
Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv 15 Avancerad nivå 50%

Alla kurser 2015-2016

Kurser
Titel Hp Nivå Takt Studieform
Arbetsfysiologi och ergospirometri 7,5 Avancerad nivå 25%
Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården 15 Avancerad nivå 50%
Att möta och arbeta med sorg 7,5 Avancerad nivå 25%
Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi 30 Avancerad nivå 100%
Avancerad kurs i neurovetenskap 30 Avancerad nivå 100%
Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning 7,5 Avancerad nivå 50%
Diabetes - ett helhetsperspektiv 15 Avancerad nivå 75%
Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet 7,5 Avancerad nivå 25%
Evidens och implementering i hälso- och sjukvård 15 Avancerad nivå 50%
Examensarbete för kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 Grundnivå 50%
Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap 30 Avancerad nivå 100%
Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad 15 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Examensarbete för magisterexamen i tandteknik 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för masterexamen i logopedi 30 Avancerad nivå 25%
Examensarbete för masterexamen i odontologi 30 Avancerad nivå 25%
Farmakologi 15 Grundnivå 100%
Från forskning till företagande - koncept inom bioteknologi 7,5 Avancerad nivå 50%
Från idé till tjänsteföretagande - hälso- och sjukvård i förvandling 7,5 Avancerad nivå 50%
Fysiologi - en introduktion 7,5 Grundnivå 25%
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder 15 Avancerad nivå 50%
Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR 7,5 Avancerad nivå 50%
Försäkringsmedicin 22,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Grundläggande näringsfysiologi 7,5 Grundnivå 25% Distansutbildning
HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv 7,5 Grundnivå 50%
Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv 7,5 Avancerad nivå 50%
Hälsoinsatser vid katastrofer 20 Avancerad nivå 100%
Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 Avancerad nivå 25%
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning 7,5 Avancerad nivå 25%
Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi 30 Grundnivå 50% Distansutbildning
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad 30 Grundnivå 50% Distansutbildning
Kompletterande kurs för kandidatexamen i optometri 30 Grundnivå 50% Distansutbildning
Kost och fysisk aktivitet som medicin 7,5 Grundnivå 25%
Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Kvalitet och kvalitetsutveckling 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Ledarskap och organisationsutveckling 1 30 Avancerad nivå 50%
Ledarskap och organisationsutveckling 2 - magisterexamen i medical management 30 Avancerad nivå 50%
Medicinsk akupunktur 15 Avancerad nivå 50%
Människans fysiologi 30 Grundnivå 100%
Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet 15 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Naturläkemedel 7,5 Grundnivå 50% Distansutbildning
Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet 1 15 Avancerad nivå 25%
Omvårdnad vid allergi och annan överkänslighet 2 15 Avancerad nivå 25%
Palliativ vård 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Populärvetenskaplig kommunikation 7,5 Grundnivå 25%
Projektledning och projekt som arbetsform 7,5 Avancerad nivå 25% Distansutbildning
Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling 15 Avancerad nivå 50%
Röst och tal hos transsexuella personer - bedömning och intervention 7,5 Avancerad nivå 25%
Sexualmedicin - en introduktion 15 Avancerad nivå 50%
Statistiska Metoder med R 7,5 Grundnivå 50% Nätbaserad distansutbildning
Strålterapi för röntgensjuksköterskor 30 Avancerad nivå 50%
Tillämpad beteendemedicin i primärvården 7,5 Avancerad nivå 100%
Utmaningar för den växande staden - interdisciplinär projektkurs inom OpenLab 15 Avancerad nivå 50%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi 15 Avancerad nivå 50%
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Visualisering av bildgivande diagnostiska metoder - ett kliniskt perspektiv 7,5 Avancerad nivå 50% Distansutbildning
Äldres hälsa 15 Avancerad nivå 50%
Kurs