Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 35  

Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning. Efter slutförd utbildning har du de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Beskrivning

Utbildningen innehåller en stor del klinisk färdighetsträning inom både vuxentandvård och barn- och ungdomstandvård kompletterad med teoretisk undervisning i ämnesspecifika odontologiska och medicinska moment.

Till din anmälan ska du bifoga blanketten "Meritförteckning". Blanketten "Meritförteckning" hittar du under ki.se/legitimation

Efter studierna

Efter utbildningen kan tandläkare med svensk legitimation vara verksam inom offentlig vård (Folktandvården) eller privat vård. Som tandläkare med svensk legitimation kan du efter minst två års allmänpraktik vidareutbilda dig till specialist.

Höstterminen 2016

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 16
  • Studieort: Huddinge
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
  • Anmälningskod: KI-91800

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urval till utbildningen sker i två steg.

1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet.
2. Intervju och skriftlig/praktisk uppgift

Mer information om urvalsprocessen hittar du här

Meritförteckning (med tillhörande meriter) ska ha inkommit till Antagningsservice senast 20 april 2016.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Karin Garming Legert , karin.garming.legert@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.