Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Medicine masterexamen  

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management är multidisciplinärt och har ett globalt perspektiv. Medical management handlar om hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa.

Beskrivning

Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter för analys av hälso- och sjukvårdsfrågor utifrån ett organisations-, lednings- respektive beslutsfattarperspektiv. Du får fördjupade kunskaper inom hälsoekonomi-, management- och policyområdet och en bättre teoretisk och begreppsmässig förståelse för hälso- och sjukvårdens funktion.

Programwebbplats

Läs mer om hur Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management är uppbyggt idag. Observera att ändringar kan ske.

Efter studierna

Efter examen är du väl förberedd att arbeta inom en rad olika områden inom privat eller offentlig verksamhet, nationellt eller internationellt. Programmet ger även en bra grund för att gå vidare till studier på forskarnivå.

Höstterminen 2017

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 16 januari 2017
  • Anmälningskod: KI-D1004

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 17 oktober 2016.

Anmäl dig på antagning.se

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se
 

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet, admissions@ki.se

Kontaktperson för mer information om utbildningen Niklas Zethraeus , Niklas.Zethraeus@ki.se , 08-524 860 97