Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

 • 120 hp
 • 2 år
 • Studiestart höst: v.35  
 • Examen: Medicine masterexamen

     

Folkhälsovetenskap handlar om att främja hälsa och livskvalitet, förebygga sjukdom samt att förbättra hälsosystem. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap är multidisciplinärt och har ett globalt perspektiv. Programmet ger kunskaper i epidemiologiska och biostatistiska metoder, i insamling och hantering av data samt i metoder för utvärdering av folkhälsoinsatser.

Beskrivning

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och en god teoretisk förståelse för såväl folkhälsovetenskap som för specialiseringen i folkhälsoepidemiologi.

Utbildningen ger kunskaper i epidemiologiska och biostatistiska metoder, i insamling och hantering av data samt i metoder för utvärdering av folkhälsoinsatser. Tonvikten ligger på tillämpad epidemiologi, för att utveckla dina färdigheter i att beskriva, analysera och reflektera över olika typer av folkhälsoproblem samt i att kritiskt granska epidemiologiska studier.

Programwebbplats

Läs mer om hur Masterprogrammet i folkhälsovetenskap är uppbyggt idag. Observera att ändringar kan ske.

Efter studierna

Efter examen är du väl förberedd att arbeta inom en rad olika områden inom privat eller offentlig verksamhet, nationellt eller internationellt, speciellt inom verksamheter inriktade mot hälsa. Programmet ger även en bra grund för att gå vidare till studier på forskarnivå.
 

Inriktning Folkhälsoepidemiologi, Höstterminen 2017

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 16 januari 2017
 • Anmälningskod: KI-D1005

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 17 oktober 2016.

Anmäl dig på antagning.se

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se
 

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet, admissions@ki.se

Kontaktperson för mer information om utbildningen Jette Möller, programdirektor , jette.moller@ki.se , + 46 8 524 801 22

Masterprorgammet i folkhälsa med inriktining folkhälsoepidemiologi eller hälsoekonomi, policy och management

Masterprgroammet i folkhälsovetenskap ger dig inblick i både lokala och globala hälsoutmaningar, med målet att förbättra hälsan för världens befolkning.