Magisterprogrammet i klinisk optometri

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Medicine magisterexamen  

Magisterprogrammet i klinisk optometri vänder sig till dig som är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet eller legitimerad sjuksköterska med påbyggnad inom ögonsjukvård. Efter examen kan du arbeta med diagnostik av ögonsjukdomar, avancerade optometriska och oftalmologiska undersökningsmetoder, undersökningar av barn och behandling av samsynsproblem.

Beskrivning

Utbildningen har en stark förankring i den kliniska verksamheten som syftar till att ge utökade kliniska färdigheter. Samtidigt ger den en fördjupning i områdena neurooftalmologi, okulär farmakologi, ögats sjukdomar, binokulärseende och barnoptometri. Kurserna inom dessa områden bygger på, och är en utökning av, kunskaper inhämtade under tidigare studier.

Tillsammans med de utökade kliniska färdigheterna och den teoretiska kunskapen kan du efter utbildningen självständigt undersöka och diagnostisera ögats vävnader, ögats tryck och refraktiva status samt binokulära funktion med samma metoder som används inom specialistögonvården. Du blir med andra ord primärvårdens praktiker för hälsa inom ögat och synsystemet och kan erbjuda en mångsidig ögonvård.

Efter studierna

Efter examen kan du, förutom att arbeta i privat optometrisk klinik, också arbeta vid såväl privata som offentliga ögonmottagningar och ögonkliniker. Det är även möjligt för dig att jobba i andra europeiska länder där det ställs krav på formell utbildning och klinisk kompetens inom diagnostiska läkemedel och undersökningsmetoder (exempelvis i Storbritannien och Nederländerna). Du kan även gå vidare till studier på forskarnivå.

Höstterminen 2016

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 25
  • Studieort: Stockholm
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
  • Anmälningskod: KI-21001

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Optikerexamen om 180 hp eller kandidatexamen i optometri. Alternativt legitimation som sjuksköterska samt sjuksköterskeexamen om 180 hp och ytterligare 60 hp påbyggnad inom ögonsjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).

Samtliga meriter inklusive motiveringsbrev ska ha inkommit till Antagningsservice senast 18 maj 2016.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.