Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distansutbildning
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Obligatoriska träffar: 5
 • Examen: Medicine magisterexamen  

Det utannonserade programtillfället är inställt. Styrelsen för utbildning har även fattat beslut om att föreslå rektor att avveckla nuvarande magisterprogram i medicinsk pedagogik samt masterprogram i medicinsk pedagogik. Läs mer om beslutet. 

Medicinsk pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som baseras på förklaringsgrunder och perspektiv från både vård- och beteendevetenskaper, främst pedagogik men också psykologi, sociologi och socialantropologi. I utbildningen skapas möjligheter att utveckla kunskap om hur lärprocesser för studenter, akademiker, professionella yrkesutövare och patienter kan stimuleras och drivas. Du kommer att studera vad undervisning och lärande betyder i de sammanhang som särskilt utmärker det medicinska området och vårdområdet. 

Beskrivning

I programmet studeras lärande och ledarskap knutet till universitetsstudier respektive hälso- och sjukvårdsområdet. I examensarbetet väljer du ett fördjupningsområde med syfte att utveckla din egen praktik med någon av inriktningarna akademiskt ledarskap, pedagogiskt utvecklingsarbete, professionell utveckling eller ämnesdidaktik. Du lär dig att på basis av pedagogiska teorier och bästa tillgängliga evidens designa, bedöma, leda och stimulera ändamålsenliga lärandeprocesser och utveckla medicinska utbildningsprogram.

Din egen pedagogiska praktik är central i utbildningen och du kommer att göra empiriska studier utifrån denna, där design, process och resultat delas med andra kursdeltagare och lärare/handledare via nätet på en lärplattform.
 

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 5

I utbildningen ingår 14 campusdagar fördelade på 5 tillfällen med antingen två eller tre sammanhängande dagar per tillfälle.

Efter studierna

Med kompetens i medicinsk pedagogik kan du exempelvis arbeta som akademisk eller pedagogisk ledare, eller arbeta med pedagogisk utveckling och kompetensutveckling inom universitetet eller hälso- och sjukvården. Möjligheter finns också att gå vidare med forskning inom medicinsk pedagogik.
 

Höstterminen 2016

Programtillfället är inställt

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-F2000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 mars 2016.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp samt minst två års yrkeserfarenhet inom medicin, vård eller beteendevetenskap och/eller minst två års undervisningserfarenhet (på lägst gymnasienivå). Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med godkänt betyg.
 

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen.

Följ de allmänna anvisningarna för dokumentationskrav på Antagning.se.

Bifoga även ditt CV, motivationsbrev samt intyg som styrker din yrkes- eller forskningserfarenhet (notera det särskilda behörighetskravet). Rekommendationsbrev krävs ej (kan skickas ifall de styrker dina meriter).

Ditt CV, motivationsbrev samt intyg som styrker din yrkes- eller forskningserfarenhet kan laddas upp på Antagning.se.

Samtliga dokument ska ha inkommit till Antagningsservice senast den 18 maj 2016.

Kontakta Antagningsgruppen vid KI om du har frågor om din anmälan: antagning@ki.se

 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Charlotte Silén , charlotte.silen@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.