Magisterprogrammet i global hälsa

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst:  v. 35  
  • Examen: Medicine magisterexamen  

Magisterprogrammet i global hälsa fokuserar på de globala utmaningarna inom folkhälsoområdet som påverkar såväl nuvarande som framtida generationer.

Beskrivning

Global hälsa integrerar kunskap och erfarenheter från olika discipliner såsom folkhälsa, medicin, epidemiologi, hälsoekonomi, miljömedicin, beteendevetenskap och antropologi. Global hälsa erbjuder en plattform för forskning, utbildning och information kring de hälsoutmaningar som världens befolkning står inför.

Det ettåriga programmet består av tre delar. Den grundläggande delen ger allmänkunskap för alla studenter. Den avancerade delen går djupare in på områden inom global hälsa såsom human resources, reproduktiv hälsa och katastrofberedskap.  Den avslutande delen består av forskningsprojekt som redovisas i uppsatsform. Forskningsprojektet kan baseras i ett låg- eller medelinkomstland där Karolinska Institutet har samarbete.

Programwebbplats

Läs mer om hur Magisterprogrammet i global hälsa är uppbyggt idag. Observera att ändringar kan ske.

Efter studierna

Efter studierna har du möjlighet att arbeta i nationella eller internationella organisationer som arbetar i låg- eller medeinkomstländer med fattigdoms- och hälsorelaterade frågor. Du är även behörig att gå vidare till forskarutbildning.

Höstterminen 2017

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 16 januari 2017
  • Anmälningskod: KI-D1002

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 17 oktober 2016.

Anmäl dig på antagning.se

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet, admissions@ki.se

Kontaktperson för mer information om utbildningen Asli Kulane, programdirektor , asli.kulane@ki.se , +46 8 52 48 33 88

En dag i Caity Jacksons liv, magisterstudent i global hälsa

Videobloggande studentambassaddörer Dan och Adeeb följde Caity en dag i hennes liv som student på magisterprogrammet i global hälsa.

Magisterprogrammet i global hälsa

Magisterprogrammet i global hälsa presenteras här tillsammans med folkhälsa och vänder sig till dig som vill arbeta med världens utmaningar inom hälsoområdet. Programmet fokuserar på hur relevant forskning kan bidra till att möta dessa utmaningar.