Magisterprogrammet i arbete och hälsa

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distansutbildning
 • Studiestart höst: Vecka 35  
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Examen: Medicine magisterexamen  

Ett arbetsliv med goda arbetsvillkor ger en allmänt förbättrad folkhälsa, minskar arbetsrelaterad ohälsa och bidrar till att människor kan vara kvar i arbetslivet fram till ålderspension. På arbetsplatser med god arbetsmiljö trivs människor och mår bra och man får ett gott stöd för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det finns en stor mängd forskning som visar att arbetsmiljön påverkar anställdas hälsa och arbetsförmåga. Goda arbetsvillkor är även en förutsättning för hållbar tillväxt i företag och organisationer.

Beskrivning

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter inom arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa så att du, på ett vetenskapligt förankrat sätt, kan arbeta i företagshälsovård eller i organisationer och myndigheter med verksamhet som är inriktad på att främja hälsa och arbetsvillkor samt förebygga ohälsa och utslagning från arbetslivet.

Inriktning beteendevetenskap:
ger fördjupade kunskaper om teorier och modeller avseende organisatorisk och social arbetsmiljö och arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Du lär dig att kartlägga och bedöma hälsorisker och friskfaktorer, samt att planera, implementera och utvärdera åtgärder för att hantera och förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Inriktning ergonomi:
ger fördjupade kunskaper om skademekanismer och riskfaktorer gällande arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen. Du lär dig att mäta och bedöma arbetsmiljörisker samt att planera och implementera ergonomiska åtgärder. Du får kunskaper om arbetslivsinriktad rehabilitering och metoder för bedömning av arbetsförmåga.

Inriktning företagssköterska:
ger fördjupade kunskaper inom hälsofrämjande arbete, arbetslivsinriktad rehabilitering samt ledarskap och organisation relaterat till hälsa. Du lär dig att bedöma frisk- och riskfaktorer samt att genomföra och utvärdera hälsofrämjande åtgärder.

Kurser och utbildningsplan

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Information om distansutbildningen

Utbildningen är till stora delar distansbaserad, med c:a 2 dagar med undervisning på campus varje månad.
Undervisningsformerna på campus omfattar föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiska övningar, laborationer och studiebesök. Distansundervisningen omfattar litteraturstudier, grupparbeten, intervjuundersökningar, arbetsplatsbesök, rapportskrivning etc. Tillgång till internet krävs då distansundervisningen sker via Karolinska Institutets webbaserade lärplattform PingPong.

Efter studierna

Efter utbildningen kan du arbeta inom företagshälsovård, i privat och offentlig verksamhet, på myndigheter och inom företag och organisationer med ansvar för arbetsmiljö och hälsofrågor, samt inom forskning och undervisning.

Inriktning beteendevetenskap, Höstterminen 2017

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 12
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
 • Anmälningskod: KI-21000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 120 hp inom beteendevetenskapliga ämnen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
 

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (motiveringsbrev samt intyg som styrker dina meriter bör bifogas).
 
Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice senast 19 maj 2017.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Inriktning ergonomi, Höstterminen 2017

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 12
 • Antal platser: 30
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
 • Anmälningskod: KI-21001

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Arbetsterapeut-, fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp. Alternativt kandidatexamen i arbetsterapi, fysioterapi eller sjukgymnastik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (motiveringsbrev samt intyg som styrker dina meriter bör bifogas).
 
Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice senast 19 maj 2017.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Inriktning företagssköterska, Höstterminen 2017

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 12
 • Antal platser: 30
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
 • Anmälningskod: KI-21002

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (motiveringsbrev samt intyg som styrker dina meriter bör bifogas).
 
Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice senast 19 maj 2017.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Jenny Selander, programansvarig, jenny.selander@ki.se