Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distansutbildning
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Obligatoriska träffar: 16
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder dig för arbete som specialistsjuksköterska med äldre personer och deras närstående inom olika vårdområden inom geriatrik, kommunal äldreomsorg och primärvård. Under utbildningen lär du dig att göra självständiga bedömningar genom att analysera och värdera äldre personers vårdbehov och ordinera och genomföra omvårdnadsåtgärder. Bedömningarna och åtgärder görs utifrån personcentrerad, evidensbaserad och säker vård med den äldre människans välbefinnande i fokus.

Beskrivning

Som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre bedriver du professionell omvårdnad och behandling av den äldre människan i samarbete med närstående och i samverkan med vård- och omsorgspersonal.
Som specialistsjuksköterska utvecklar och bedriver du personcentrerad, evidensbaserad vård och säker vård för den äldre. Du samverkar i team i det hälsofrämjande och rehabiliterande arbetet, handleder personal samt medverkar i eller bedriver verksamhetsutveckling. Framtida arbetsplatser kan vara: vårdavdelningar och mottagningar där äldre personer vårdas, olika former av äldreboenden, hemsjukvård eller i teamverksamhet kring den äldre. 

Du samverkar i team i det hälsofrämjande och rehabiliterande arbetet, handleder personal samt medverkar i eller bedriver verksamhetsutveckling. Framtida arbetsplatser kan vara: vårdavdelningar och mottagningar där äldre personer vårdas, olika former av äldreboenden, hemsjukvård eller i teamverksamhet kring den äldre. 

Utbildningen är en distansutbildning på deltid. Studierna bedrivs på halvfart vilket innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka. Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både noggrann planering och självdisciplin. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset. Mellan campusdagarna studerar du självständigt eller tillsammans i grupp med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner och med förberedelser inför seminarier. Under tre av utbildningens sju kurser ingår verksamhetsförlagd utbildning som genomförs i Stockholms kommun och landsting.
 

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 16

Utbildningen är en distansutbildning på deltid. Studierna bedrivs på halvfart vilket innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka. Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både noggrann planering och självdisciplin. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset.

Mellan campusdagarna studerar du självständigt eller tillsammans i grupp med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner och med förberedelser inför seminarier. Under tre av utbildningens sju kurser ingår verksamhetsförlagd utbildning som genomförs i Stockholms kommun och landsting. Antalet obligatoriska träffar är 16-25 stycken.

Vårterminen 2017

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Huddinge
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-52011

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.