Tandläkarprogrammet

  • 300 hp
  • 5 år
  • Studiestart höst: v. 34  
  • Examen: Tandläkarexamen  

Som tandläkare arbetar du med människors munhälsa, vilket bland annat innefattar att upptäcka, diagnostisera och behandla mun- och tandsjukdomar. Som tandläkare åtgärdar du även vissa skador som orsakats i mun och tänder av exempelvis olyckor. Inom tandläkaryrket kombineras avancerad teoretisk kunskap med finmotoriskt hantverk, mänskligt omhändertagande samt ett sinne för estetik. Tandläkaryrket innebär daglig kontakt med patienter på klinik och kollegor i tandvårdsteamet.

Beskrivning

Redan under första året som tandläkarstudent får du inblick i tandläkaryrket, dels genom praktiska övningar på tandläkarkliniken och genom besök på Folktandvården, dels via kontakten med äldre kursare i deras kliniska vardag. Under andra året träffar du dina första egna patienter. I början gör du undersökningar med röntgenbildtagning, diagnostik och ger instruktion i munhygien. Därefter blir behandlingarna successivt mer avancerade. Under tredje året gör du fyllningar och kronor och under de sista åren av utbildningen även broar, proteser och implantatbehandlingar.

Den teoretiska grunden i utbildningen innefattar biologiska ämnen som kemi, cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi samt kroppens anatomi och organfunktion. Den allmänmedicinska grunden inkluderar i sin tur patologi (sjukdomslära), medicin och farmakologi (läran om mediciner och deras verkningssätt). Som stöd för patientomhändertagandet ingår även utbildning i etik, humanistisk medicin, kommunikation och lagarbete. Du väljer ett odontologiskt ämne för examensarbetet i slutet av det tredje läsåret och avslutar ditt arbete under det femte läsåret.

Efter studierna

En tandläkare kan vara verksam inom offentlig vård eller privat vård. Som tandläkare kan du efter minst två års allmänpraktik vidareutbilda dig till specialist.

Höstterminen 2016

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 90
  • Studieort: Huddinge
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
  • Anmälningskod: KI-41013

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).
Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Urval

KI använder alternativt urval till 50 % av platserna läsåret 2016/2017. 25 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 25 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval. Anmälan till alternativt urval ska ha inkommit till KI senast 1 april inför hösten 2016. Du måste också göra en anmälan till Tandläkarprogrammet på antagning.se. Mer information om det alternativa urvalet TAPIL hittar du på ki.se/alternativturval.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Karin Garming Legert , karin.garming.legert@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Läs mer om hur denna utbildning är uppbyggd idag. Observera att ändringar kan ske.

Video om Tandläkarprogrammet

Intresserad av Tandläkarprogrammet? Här kan du se ett seminarium från SACO studentmässa i Stockholm.