Hörsel-, språk- och kognitionsstörningar hos äldre

 • 7,5 hp
 • Distansutbildning
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Audiologi
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen är tvärprofessionell och vänder sig till flera yrkeskategorier som arbetar med äldre såsom audionomer, logopeder, läkare, arbetsterapeuter, psykologer, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och specialpedagoger. Kursen fokuserar på äldre personer med kognitionsstörningar och kommunikationsproblem. Orsaker, testmetodik och behandlingsmöjligheter belyses genom föreläsningar, seminarier och laborationer. Behovet av denna kompetens finns hos många vårdgivare inom t ex specialistvård, primärvård och rehabiliteringscenter.

Information om distansutbildningen

Obligatoriska träffar förekommer tre gånger à två dagar med föreläsningar och seminarier. Övrig undervisning sker via webben. Examination sker genom inlämningsuppgifter och obligatoriskt seminarium/presentation på kursorten vid det fjärde och sista tillfället. Delar av kursen genomförs via lärplattform varför tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Höstterminen 2017

 • 25%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 4,  Övriga träffar: 0
 • Studieort: Huddinge
 • 28 augusti 2017 - 12 januari 2018
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
 • Anmälningskod: KI-61011

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt socionom- eller specialpedagogexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Jeannette Hägerström, jeannette.hagerstrom@ki.se, 08-524 88959

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen