Arbetsrelaterade röststörningar och röstergonomi

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Logopedi
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Senaste forskningsrönen om arbetsrelaterade röststörningar och rösthälsa samt svensk arbetsmiljölagstiftning utgör basen för kursen. Faktorer hos såväl individen (t. ex. sjukdomar) som i arbetsmiljön (t. ex. rumsakustik, buller, luftkvalitet, röstkrav, möjligheter till röstvila, utbildning om rösten) samverkar och påverkar hur stor belastningen blir på rösten och om en röststörning utvecklas. Undervisningen kommer att omfatta föreläsningar, seminarier och laborationer, bl. a. om tal i buller och mätning av röstanvändning under arbete. Kursen har interprofessionellt lärande i fokus och planeras av lärare med olika specialistkunskaper.  

Kursen vänder sig till dig som kan komma att utreda och behandla patienter med arbetsrelaterade röststörningar, arbeta med projektering eller riskbedömningar på arbetsplatser med stora röstkrav, så som logopeder, foniatrer, ergonomer och akustiker.

Vårterminen 2017

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Huddinge
  • 16 januari 2017 - 02 juni 2017
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
  • Anmälningskod: KI-62002

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Totalt minst 120 hp inom vilka det ska ingå en examen i logopedi, ergonomi, fysioterapi, arbetsterapi, medicin, arkitektur eller akustik/ingenjör. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Christina Hedestedt, Christina.Hedestedt@ki.se, 08-585 874 07

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen