Strålterapi för röntgensjuksköterskor

  • 30 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Radiografi
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Det utannonserade kurstillfället vårterminen 2017 är inställt.

Strålbehandling har en viktig roll som behandlingsform vid såväl kurativt som palliativt syftande behandling. Strålbehandling ges till nästan hälften av alla patienter med cancer i något skede av sjukdomsförloppet. Utbildningen förbereder dig för arbete inom specialområdet strålterapi, en funktion som kräver förmåga att självständigt och tillsammans med läkare och annan expertis medverka vid planering och genomförande av olika typer av behandling.

Som röntgensjuksköterska är det också viktigt att kunna ge stöd då patienter som genomgår strålbehandling behöver information om behandlingen, psykosocialt stöd samt hjälp att hantera biverkningar som uppkommer. Utifrån detta behandlar kursen de tekniska och fysikaliska aspekterna som ligger till grund för strålterapi som behandlingsform, men även medicinska aspekter och omvårdnadsaspekter vid cancersjukdom. Verksamhetsförlagd utbildning ingår. Kursen riktar sig även till dig som tänkt läsa till en magisterexamen i radiografi.

Vårterminen 2017

Kurstillfället är inställt

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Huddinge
  • 16 januari 2017 - 12 januari 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
  • Anmälningskod: KI-62026

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en röntgensjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga dokument ska ha inkommit till Antagningsservice senast den 4 november 2016.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Jessica Ekberg, jessica.ekberg@ki.se, 08-524 837 70

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen