Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder

 • 7,5 hp
 • Distansutbildning
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • Obligatoriska träffar: 4

Kursen ger en bred kunskapsgrund i ämnet barnfetma och belyser många viktiga aspekter. Där ingår epidemiologi och orsaker till barnfetma, alltifrån genetik till psykosociala belastningsfaktorer, följder av barnfetma med fokus på somatisk sjuklighet med mekanismer, utredning och behandling. Även psykosociala påföljder av fetma i barnåren behandlas. Åtgärder för barn med fetma delas in i prevention och behandling.

Preventionsdelen har fokus på skol- och barnhälsovårdens samt barnomsorgens möjligheter där även samhällsinterventioner diskuteras. Behandlingar för lindrig till svår fetma som är användbara på olika vårdnivåer gås igenom på djupet. Metoder som tas upp är allt ifrån samtalsteknik för beteendemodifiering till kirurgi och för vilka patienter respektive metod är lämplig. Även de olika professionernas roller inom barnfetmavården kommer att belysas.
 

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 4
 • Övriga träffar: 0

Obligatoriska träffar förekommer tre gånger à två dagar med föreläsningar och seminarier. Övrig undervisning sker via webbaserad. Examination sker genom inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen på kursorten vid det fjärde och sista tillfället.

Vårterminen 2017

 • 50%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Huddinge
 • 27 mars 2017 - 02 juni 2017
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-62004

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Pernilla Danielsson , Pernilla.danielsson@ki.se , 08-585 87423
Emilia Hagman , Emilia.hagman@ki.se , 08-585 85813

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen