Arbetsfysiologi och ergospirometri

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap
  • Institutionen för laboratoriemedicin

Det utannonserade tillfället vårterminen 2017 är inställt.

Kursen ger dig en fördjupad förståelse för ergospirometri, det vill säga arbetsprov med analys av andningsgaser. Denna metod ger information om kroppens kardiopulmonella potential och begränsande faktorer vid normalfysiologi och olika patologiska tillstånd. I kursen diskuteras hur ergospirometri kvalitetssäkras och vilken evidensbaserad forskning som stöder det kliniska användandet av denna metod. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, patientdemonstrationer och tolkningsseminarier med kliniska fall. Teoretiska och praktiska övningar i svarsskrivning inom arbetsprov och ergospirometri ingår. Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker men även till dig som är sjuksköterska, sjukgymnast eller läkare. För dig med en bakgrund som biomedicinsk analytiker är kursen lämplig om du tänkt läsa till en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Vårterminen 2017

Kurstillfället är inställt

  • 25%, Undervisning på kvällstid
  • Studieort: Huddinge
  • 16 januari 2017 - 02 juni 2017
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
  • Anmälningskod: KI-62001

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en biomedicinsk analytikerexamen. Alternativt 120 hp från läkarprogrammet. Alternativt sjuksköterske- eller sjukgymnastexamen samt minst 6 månaders dokumenterad klinisk erfarenhet inom lungfunktion eller arbetsfysiologi. Dessutom krävs Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anette Rickenlund, anette.rickenlund@ki.se, 08-58 58 33 97

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen