Utmaningar för den växande staden - interdisciplinär projektkurs inom OpenLab

 • 15 hp
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen ges inom ramen för OpenLab en plats där studenter och lärare från KI, KTH, Stockholms Universitet och Södertörns Högskola arbetar med uppdragsgivare från Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Genom uppdrag på teman kring den växande staden och den hållbara staden arbetar du med att i en interdisciplinär grupp utforma, organisera och presentera ett innovationsarbete över kunskapsgränserna. I projektgrupper får du arbeta med reella problem som staden och länet idag brottas med.

Svåra problem kräver ofta nytt tänkande för att kunna lösas. OpenLab är ett nytt sätt att lära sig nya saker på i samarbetet mellan olika kunskapsfält och yrkesroller. Du lär dig att få ett team att fungera i projekt med skarpa frågeställningar och en närvarande uppdragsgivare och uppdragsgivaren får nya idéer på hur man kan lösa viktiga frågor som påverkar samhället i en nära framtid. Då internationella studenter också deltar är kursens arbetsspråk engelska.

Höstterminen 2016

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Stockholm
 • 29 augusti 2016 - 13 januari 2017
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-11002

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 mars 2016.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Alternativt 180 hp från läkar-, tandläkar-, psykolog- eller logopedprogrammet. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2017

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Stockholm
 • 16 januari 2017 - 02 juni 2017
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
 • Anmälningskod: KI-12003

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 september 2016.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Alternativt 180 hp från läkar-, tandläkar-, psykolog- eller logopedprogrammet. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Hans Jonsson, hans.jonsson@ki.se
Eric Asaba, eric.asaba@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Mer information om OpenLab

Visa kursplanen