Hälsoinsatser vid katastrofer

  • 20 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Hälsoinsatser vid katastrofer
  • Institutionen för folkhälsovetenskap

Kursen ger verktyg för att planera, genomföra, övervaka och utvärdera hälsoinsatser efter katastrofer. Kursen har fokus på resursknappa länder och sammanhang. Kursen består av två moduler: Kontext/global hälsa (8 hp) ger förmågor att analysera kontext innan katastrofen och hur sårbarhet, sjukdomsbörda och hälsosystemet varierar globalt. Hälsoinsatser i katastrofer (12 hp) ger inblick i prioritering, planering och genomförande av preventiva och kurativa hälsoinsatser med fokus på folkhälsa.

Vårterminen 2017

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 23 januari 2017 - 21 april 2017
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
  • Anmälningskod: KI-12002

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 september 2016.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Yrkesexamen om minst 120 hp inom hälso- och sjukvård. Därutöver krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom nämnda verksamhetsområden (styrks med tjänstgöringsintyg). Alternativt examen om minst 180 hp samt minst 2 års yrkeserfarenhet med arbetsledande uppgifter (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev). Samtliga dokument ska ha inkommit till Antagningsservice senast den 4 november 2016.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Anneli Eriksson , anneli.eriksson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen