Kvalitet och kvalitetsutveckling

 • 7,5 hp
 • Distansutbildning
 • Avancerad nivå
 • Institutionen för laboratoriemedicin
 • Obligatoriska träffar: 2

Denna kurs är för dig som vill fördjupa dig i ämnet kvalitet, kvalitetsutveckling och ledarskap samt tillämpa denna kunskap inom det egna kompetensområdet. Du får kunskaper om olika verktyg för att kunna arbeta med kvalitetsutveckling och du får även tillämpa något/några av dessa verktyg för att göra en kvalitetsanalys av en för dig relevant verksamhet inom hälso- och sjukvården. Detta ger dig förmågan att strukturerat kunna arbeta med kvalitetsutvecklande åtgärder i syfte att höja kvaliteten och minska kostnader. Kursen riktar sig även till dig som tänkt läsa till en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Information om distansutbildningen

 • Obligatoriska träffar: 2
 • Övriga träffar: 0

Lärandeaktiviteter och lärarstöd kommer att ske via lärplattform, vilket gör att kursen kräver tillgång till dator med internetuppkoppling.

Höstterminen 2016

 • 25%, Distansutbildning, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Huddinge
 • 29 augusti 2016 - 13 januari 2017
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
 • Anmälningskod: KI-61019

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, medicin, biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, cell- och molekylärbiologi, kemi, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget Godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Maria Watter , maria.watter@ki.se , 08-524 836 23
Göran Grape , goran.grape@sh.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen