Evidens i logopedisk och audiologisk verksamhet

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Logopedi
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

I kursen ligger din kliniska erfarenhet och nuvarande praktiska verksamhet till grund för formulering av frågeställning kring logopediskt och/eller audiologiskt bedömnings- och behandlingsarbete. Kritisk granskning av befintlig evidens sammanställs och resultatet omsätts i förslag till tillämpning kliniskt/praktiskt inklusive dokumentation och rapportering.

Höstterminen 2016

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Huddinge
  • 29 augusti 2016 - 13 januari 2017
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2016
  • Anmälningskod: KI-61007

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Audionomexamen om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i audiologi, eller logopedexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen Christina Hedestedt , Christina.Hedestedt@ki.se , 08-585 874 07

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen