Från forskning till företagande - koncept inom bioteknologi

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Bioentreprenörskap
  • Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Är du intresserad av entreprenörskap och innovation? Vill du vara med och förändra? Vill du lära dig mer? Denna kurs ger en översikt över utvecklingen och ledningen av företag inom life science-sektorn med fokus på kommersialisering av idéer och forskningsbaserade upptäckter. Du möter föreläsare med teoretiska och praktiska erfarenheter av att starta, driva och utveckla forskningsbaserade företag.

Vårterminen 2017

  • 75%, Undervisning på kvällstid
  • Studieort: Solna
  • 27 mars 2017 - 12 maj 2017
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2016
  • Anmälningskod: KI-12001

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 september 2016.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Liisa Olsson, Liisa.Olsson@ki.se, 08-524 872 37

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen